Vidergående

Metode og mål
Vi vektlegger en kunstformidling der begreper som dialog, opplevelse og aktivitet er viktige. Sammen med barna blir ulike fenomener i samtidskunsten diskutert og studert. Vår formidlingsform består av en teoretisk og en praktisk del. I den praktiske delen tar vi opp ulike kunstuttrykk som elevene har fått kjennskap til i utstillingen, og arbeider videre med disse. Vårt mål er at samtale og konkretisering skal øke forståelsen for samtidskunsten, samt utvide barnas kommunikative kompetanse innenfor kunstfeltet.

Plass på våre program for skolene kan bestilles på Den Kulturelle Skolesekken sine sider.

 • 12. Nov — 19. Jan
  Martine Syms: She Mad: Season One

  Martine Syms er en amerikansk kunstner med base i Los Angelas. Hun arbeider i hovedsak med film og performance, og er opptatt av identitet og hvordan man kan «skape» seg selv på ulike sosiale medier. Utstillingen vil vise en rekke episoder av en serie med tittelen She Mad, samt en episode spesielt laget for Bergen Kunsthall. Serien vil bli presentert i en stor installasjon med videoer og skulpturelle elementer, som vil erobre og krysse alle fire saler i kunsthallen. Syms bruker ofte humor som virkemiddel for å få frem kulturelle særtrekk eller oppfatninger vi har av oss selv og andre. I utstillingen skal vi snakke om hvordan sosiale medier/bilder overtar mer og mer av vår virkelighetsoppfatning. Og vi skal snakke om identitet og ordene «jeg og du og vi».

  Obs – videoene er engelsktalende!
  (Foto fra Glasgow International 2021)

  VERKSTED: Med hjelp av ulike materialer skal elevene «skape» en identitet som de ikke nødvendigvis forbinder med seg selv.

  MÅL: Elevene skal bli mer bevisst begrepet identitet, og hvordan identitet i dag kan og ofte skapes på sosiale medier.

 • Kunsthistorie kurs: Kan et sykkelhjul være kunst?

  1,5 t

  Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagn som ”det der er ikke kunst!” har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse.

  Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag.

  Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. De skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.