BLEKK
Poesi i villniset
19:00

Tone Hødnebø
Brynjulf Jung Tjønn
Bendik Vada // Fredrik Hagen
Ellen Løvhaug Harrison
Priya Bains
Eira Søyseth

Syv poeter kommer til Landmark for opplesninger, samtale og lansering av den fysiske blekken: BLEKK: Poesi i villniset. Magasinet inneholder tekster fra alle poetene og et par poeter til, brevveksling og intervju.

Hvilke innganger har vi til å skrive poesi? Hva kan finnes i å lage fellesskap og rom på tvers av generasjoner? Kom til Landmark, Bergen kunsthall 12. juni!

Billetter er 50,- / 100,- / 150,- ut i fra hva du selv tenker at det passer deg å betale for kvelden.
De er allerede i salg!

Arrangementet er støttet av Bergen kommune og Forfattersentrums medlemsfond

19:00
Admission: 50,- / 100,- / 150,-

Tickets