Bergen arkitektforening
Kontorpresentasjon: Hands-on med Kolman Boye
19:00

 ©Johan Dehlin
Kolman Boye (SE) © Johan Dehlin

Bergen arkitektforening inviterer arkitektkontoret Kolman Boye (SE) til å presentere prosessen på tre ulike prosjekter hvor fokus på materialer og materialets unike kvaliteter som en inngang til prosjektets kjerneidé.

- Arkitektkontoret Kolman Boye har redan från sitt första projektet försökt att ta hand om hela processen från första platsbesök till att slutligen ge kunden nyckeln till byggnaden. Genom att ha tillgång till nästan alla processteg så befruktas projekten med djupare kunskap och nya möjligheter. Detaljerade egenhändiga uppmätningar, detaljerade modeller i skala 1:20, 1:10 och 1:1, eget byggbolag och eget snickeri – allt detta ger projekten en djupare klangbotten och föder nya idéer.

Detta kombinerat med en praxis där det akademiska och forskningsbaserade varvas med det konstnärliga ger många möjligheter för projekten att utvecklas till något unikt.
Det är en stor frihet att ha alla dessa möjligheter men det ger också en oväntad komplexitet och ett utökat ansvar för att allt det som inte är gjort enligt vedertagna standarder ska fungera över tid. Det kräver ett visst mod. Hur kan man säkerställa att utdömda golvbrädor av ek fungerar som fasad- och takbeklädnad? Hur kan man göra ett hus helt av kvistfri furu utifrån det material som man kan hitta på marknaden?

Genom en tidsödande skiss- och utvecklingsprocess utvecklas projekten steg för steg. Noggrant inpassade i sin topografi och sin kulturella kontext uppvisar de allt som oftast implementerade idéer som omprövar beprövade metoder.

Föreläsningen presenterar tre projekt från de första idéerna till slutförandet för att belysa denna process.

Kolman Boye grundades 2013 av Erik Kolman Janouch och Victor Boye Julebæk. Kontoret har arbetat med många privathusprojektet, men också gjort en del större projekt bl a transformationsprojekt där vi “återuppväckt” äldre nästan bortglömda tekniker som t ex “piséteknik”.

Kontoret har hela tiden fokuserat på material och dess unika kvaliteter som en ingångsdörr till projektens kärnidé. Närheten till materialen i kombination med en noggrann och djup projektprocess har genererat unika angreppssätt och i slutändan speciella byggnader.

Doors open: 19:00
Free