Norsk Kritikerlag
Slik skriver jeg (Bergen)
20:00

Slik skriver jeg

Med: Kristoffer Jul-Larsen, Susanne Christensen, Arne Skaug Olsen

Kunstseksjonen i Kritikerlaget ønsker velkommen til «Slik skriver jeg»!

Med dette arrangementet ønsker vi å gi et faglig innblikk i hvordan kunstkritikere arbeider med kritikken som en skrivende praksis. Vi inviterer derfor de to erfarne kritikerne Kristoffer Jul-Larsen og Susanne Christensen til en samtale med Arne Skaug Olsen om sitt eget arbeid: fra selve utstillingen til skrivingen; om personlig motivasjon, om faglige og teoretiske standpunkter og om egen posisjon i kunstfeltet.

Samtalen vil dreie seg om gjentakende og mer dagsaktuelle problemstillinger som kritikeren står overfor, og om lokale forhold i kunstbyen Bergen. Hvilke tanker gjør kritikeren seg i møte med en utstilling? Hvordan forholder kritikeren seg til språket som uttrykksform? Arbeider kritikeren for å bli lest av så mange som mulig, eller spisser hen seg inn mot et spesialisert fagfelt? Er det interessant å felle dommer over kunsten, eller gjør kritikeren seg irrelevant ved ikke å ta stilling til kvalitet? I det hele tatt – hva skal kritikeren egentlig si?

Kristoffer Jul-Larsen (f. 1981) er kunstkritiker og førsteamanuensis på Høgskolen på Vestlandet, hvor han underviser i norsk litteratur og akademisk skriving. Han har tidligere vært emneansvarlig for det nå nedlagte masterprogrammet i Kunstkritikk og kulturformidling på NTNU. Jul-Larsen skriver jevnlig for nettidsskriftet Kunstkritikk, og har publisert artikler og kritikker i publikasjoner som Vagant, Morgenbladet, Syn og Segn, Billedkunst, Klassekampen, Bergens Tidende og Agora, og er tidligere redaksjonsmedlem i Fett og Prosopopeia.

Susanne Christensen (f. 1969) er kunst- og litteraturkritiker, spaltist, redaktør og forfatter. Hun har gjennom mange år skrevet litteraturkritikk for blant annet Klassekampen, Morgenbladet og Vagant, og har siden 2009 skrevet for nettidsskriftet Kunstkritikk. I tillegg har hun vært medredaktør i Vagant og er fra 2020 redaktør for Norsk kunstårbok. I 2011 ble hun kåret til årets litteraturkritiker av Norsk kritikerlag, og i 2021 ble hun tildelt Georg Brandes-prisen for boken Leonoras reise.

Arne Skaug Olsen (f. 1974) er kunstner, kurator, skribent og kritiker. Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen med master i fotografi, master i skapende kuratorpraksis og Forfatterstudiet i Bø. Skaug Olsen har i en årrekke undervist ved Kunsthøgskolene i Oslo og Tromsø, og er for tiden førsteamanuensis ved Kunstakademiet i Bergen. Han er kunstkritiker og har jevnlig publisert på nettidsskriftet Kunstkritikk, i tillegg til publikasjoner som Klassekampen, Aftenposten, Billedkunst og Camera Austria.

«Slik skriver jeg» arrangeres av kunstseksjonen i Norsk kritikerlag i samarbeid med Bergen Kunsthall.

Arrangementer er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.

Adkomst:
Bergen Kunsthall har adkomst fra gatenivå, tar imot servicehunder og har kjønnsnøytrale toalettfasiliteter tilrettelagt for rullestolbrukere. For ytterligere spørsmål om tilkomst eller annen tilpasset assistanse, vennligst send en e-post til bergen@kunsthall.no eller kontakt en av våre ansatte i døren ved ankomst.*

Free