Vill Vill Vest
21:00

With:

21:30 SHAKAI
22:30 DAISY
23:30 9 GRADER NORD

Music festival