Kongens nei + Barneraneren
BIFF presenterer: Blått Lerret
, 18:00