Rød på Landmark
Venstrealliansen presenterer
, 18:00