Slippkonsert: Dobbeltgjenger, support: Slow Stepper
, 20:30