Utmark: Bergen Støyfest
20:00

Consumer Electronics (UK)
Skull Defekts (SE)
Maranata (NO)

Merzbow (JP)
Skullflower (UK)
John Wiese (US)