Plattform: Espen Sommer Eide og Trine H. Friis
14:00