Plattform: Espen Sommer Eide og Trine H. Friis
, 14:00