Åpningsfest : Espen Sommer Eide ”Dead Language Poetry” og Programslipp for Borealis 2013