Søk
Arrangement
Alun Rowlands, Matt Williams NOVEL Upstairs  ResidencyNOVEL er et redaksjonelt og kuratorisk prosjekt der formålet er å publisere kunstneres tekster som beveger seg mellom forskjellige former for fiksjon og poesi. NOVEL opererer i passasjen mellom den potensielle fremførelsen av en tekst, og den uforutsigbare utførelsen av den. Magasinet legger til rette for en kakofoni av stemmer som samles omkring skriving som kjernemediet for en rekke kunstneres utforskning av språket og fiksjonens spekulative kraft.

For residency-programmet i Upstairs vil NOVEL (Alun Rowlands og Matt Williams) by på ulike arrangementer, opplesninger, filmvisninger, samt distribusjon av en ny publikasjon. Kuratert sammen med kunstverk som utgjør selve stedet for lesningen og et tilgjort scenario, ber NOVEL oss om å se på skriving som noe distinkt adskilt fra informasjon, i det minste som en verden av kulturell produksjon som er fritatt den altomfattende forpliktelsen til å kommunisere.

Til toppen