Søk
Arrangement
Plattform: Boklansering Ane Hjort Guttu: Writings, Conversations, Scripts   Landmark  Kunstnersamtale


Plattform: Boklansering Ane Hjort Guttu; Tekster, samtaler, manus, redigert av Rike Frank
Torsdag 30 august
19.00
Gratis og åpent for alle

Bergen Kunsthall ønsker kunstner Ane Hjort Guttu og kurator Rike Frank velkommen til bokslipp i anledning Guttus nye utgivelse 'Writings, Conversations, Scripts'. Her presenteres et utvalg av Ane Hjort Guttus tekstarbeider gjennom opplesning og en moderert samtale. Vi får også høre lydarbeidet 'Charlotte og Pierre' (2014), der Charlotte knytter følelsen av tiltagende fremmedgjøring til sitt eget hverdagsmiljø.

'Writings, Conversations, Scripts' er det første større utvalget tekstarbeider av Ane Hjort Guttu. Tekstene er skrevet mellom 2003 og 2018, og spenner fra offentlige uttalelser, poetisk kortprosa og filmmanus, til essays om kunst for barn eller sammenhengen mellom lys og rikdom. Antologien er redigert av Rike Frank og har et særskilt fokus på 'bilde-tekst-konstellasjoner' og på forbindelser mellom kunstnerisk skriving og kuratorisk publisering.

Ane Hjort Guttu: Writings, Conversations, Scripts er designet av HIT og publisert av Torpedo Press, Sternberg Press og Kunsthøgskolen i Oslo (2018).

Arrangementet vil bli holdt på engelsk.

Til toppen