Søk
Arrangement
Marianne Heier Havet er ikke troløst II   Sal I - IV  Performance


”Havet er ikke troløst II” - en performance av Marianne Heier


Gratis inngang. Begrenset antall plasser. Forestillingen starter kl 19:00.

Vi er her med dere om dagen nå. Men om natten er vi et annet sted. Da er vi hjemme igjen, I krigen. Hver eneste natt. Dere kan ikke forstå det. Å ha opplevd frykt, den ordentlige, virkelige frykten, det gjør meg annerledes enn dere. Jeg har overlevd, jeg lever liv nummer to nå. Jeg kan aldri komme hit med hele meg, jeg henger alltid litt igjen. Men barna mine er her om natten også. De er bare her. Det er verdt hele reisen og alt sammen. De er kommet helt frem. Og her er det fred. Det er det eneste som teller. (Mann, Eritrea, Oslo 2016)

To mennesker møtes på en strand etter å ha krysset havet. En måke flyr over dem og observerer fra fugleperspektiv. Dialogen mellom de to hovedfigurene gir liv til to kontrasterende posisjoner rundt migrasjonserfaringen. Den ene er kompleks og tankefull med en dyp, sanselig tilknytning til røttene sine. Den andre legger fortiden bak seg, og representerer ambisjon, framdrift og retning. Verket undersøker spenningen mellom disse to temperamentene. Dialogen stiller indirekte spørsmål ved selve ideen om integrasjon, og viser hvordan et apparat som tar sikte på å integrere de nyankomne snarere produserer avstand.

Nasjonalstaten og reguleringene den fører med seg er av relativt ny dato, men folk har alltid flyttet på seg av mange forskjellige årsaker. Migrasjon er ikke bare uttrykk for desperasjon, men kan for eksempel være svar på etterspørsel om ny kunnskap og kompetanse. Temaet er bredt behandlet i kulturen gjennom alle tider men har ny aktualitet i dag.

Havet er ikke troløst II er bygget rundt Heiers og hennes families egen erfaring med migrasjon. Verket er basert på utdrag av samtaler hun har hatt med migranter til og fra Norge blandet med kjente tekster fra verdenslitteraturen. Alle tekstfragmentene tillegges like stor verdi og overgangene mellom stemmene fra verdenslitteraturen og migrantenes fortellinger er sømløs. På denne måten snakker Heier om Den store reisen som både helt konkret bevegelse og en metafor for livet mer generelt. Verket utfordrer den forenklede offentlige og politiske diskursen om migrasjon der polariserte begrepspar som oss og dem, sentrum og periferi, suksess og fallitt, verdifull og verdiløs brukes for å avgrense og kontrollere en kompleks virkelighet.

Medvirkende
Marianne Heier
Irma Heier Vaglieri
Marco Vaglieri

Dansere
Amanda Bach
Ida Frømyr Borgen
Maaike Croles Fitjar
Hanne Frostad Håkonsen

Lys: Tobias Leira
Musikk: Erlend Hogstad
Foto: Kristine Jakobsen
Kurator: Elisabeth Byre

Kilder
Barn, Italia/Norge
Kvinne, Ghana
Mann, Italia
Mann, balkansk land
Mann, Eritrea
Kvinne, Norge/India
Kvinne, jødisk familie
Mann, Mexico
Mann, Syria
Mann, Iran
Kvinne, Portugal
Kvinne, Norge/Italia
Kvinne, Mozambique

Carsten Jensen, Vi, de drunkede
Salman Rushdie, Sataniske vers
Albert Camus, Den fremmede
Warsan Shire, Conversations About Home
(At the Deportation Centre)
Jack Kerouac, On The Road
Laurie Anderson, Heart of a Dog
Michel Foucault , Galskapens historie
Antoine de Saint-Exupéry, Den lille prinsen
Èdouard Glissant, Poetics of Relation
Herman Melville, Moby Dick
Alexander Kielland, Garman & Worse
Noam Chomsky, Language and Mind


Marianne Heier (f. 1969) bor og arbeider i Oslo. Blant hennes seneste separatutstillinger og prosjekter i offentlig rom er blant andre "This Is What Creates The Seasons and The Passing of The Year", a.titolo/ Castello di Rivoli, Turin, Itala (2017); "O", Stavanger kunstmuseum (2017); Sol, Kube kunstmuseum, Åleseund (2017); A Trilogy/ Marianne Heier, Alberto Peola, Turin, Italia (2016); Orpheus, Kunstnernes Hus, Oslo (2013). Hun har deltatt på gruppeutstillinger ved en rekke institusjoner som CAPC Contemporary Art Museum Bordeaux (2017); The 3rd Ural Industrial Biennial of Contemporary Art, Ekaterinburg, Russland (2015); Henie Onstad kunstsenter, Høvikodden (2015); Nasjonalmuseet for arkitektur, kunst og design, Oslo (2014); Malmö kunstmuseum (2013).

I 2012 var hun Festspillutstiller i Bergen Kunsthall og i 2013 mottok hun Lorck-Schive prisen.

Støttet av Norsk kulturråd.

Til toppen