Søk
Arrangement
Plattform: Political Work   Landmark  Klubb


Seminar med Bjønnulv Evenrud, Alexander Koch, Anders Rydell og Ane Hjort Guttu.
Ane Hjort Guttu er neste års Festspillkunstner i Bergen Kunsthall. Til utstillingen arbeider Guttu med en film som spilles inn i Bergen, med Kunsthøgskolen som en sentral ramme for handlingen. Filmen handler om en kunststudent som gjennomfører en aksjon der hun inntar rollen som tigger på gata i Bergen gjennom et halvt år, blant annet inspirert av konseptkunstnere som Lee Lozano.


Bergen Kunsthall stream

Som en innledning til innspillingen arrangerer Guttu, i samarbeid med Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Bergen Kunsthall, et seminar som tar opp problemstillinger i den nye filmen og i Guttus kunstnerskap forøvrig. Sentralt står forholdet mellom kunst og politikk på den ene siden, og kunst som politikk på den andre. I dette tilfellet fokuserer Guttu på det første; den direkte, relasjonelle aktivismen hos kunstnere som forholder seg til dagsaktuelle politiske problemstillinger: Kan kunstnere arbeide med politikk på en effektiv måte, eller fungerer politisk orientert arbeid bedre utenfor kunstfeltet? Hva betyr ”effektiv” og skal politisk kunst være effektiv? Hvorfor velger noen kunstnere å forlate kunstscenen for kunne forfølge sine kunstneriske og politiske interesser? På hvilke måter er ”kunstverden” av politisk betydning i Europa i dag?

Bjønnulv Evenrud
Evenrud er utdannet kunstner og gjennomførte en rekke kunstneriske prosjekter etter endt utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo i 1997. Likevel er han mest kjent som initiativtaker til prosjektet Folk er folk, en organisasjon som arbeider for å bedre forholdene for róma i Norge. Folk er folk utgir et gatemagasin, og de har initiert en ordning med arbeidsformidling for romfolk. Evenrud ble tildelt prisen Årets nordmann av ukemagasinet Ny Tid i 2012, og han har vært en sentral og kontroversiell deltaker i debatten om tigging i offentlig rom.

Anders Rydell
Rydell er journalist og redaktør av det svenske magasinet Konstnären. Han er forfatter av flere bøker, blant annet boken Plundrarna som handler om nazistenes appropriasjon og tyverier av kunstverk i løpet av Hitlers regjeringsperiode. Boken skal etter planen utgjøre den første i en trilogi over tapte kulturskatter fra 1900-tallet. En av de siste utgavene av bladet Konstnären undersøker høyre-ekstremismens trussel og sensur ovenfor dagens samtidskunstscene.

Alexander Koch
Koch er en av grunnleggerne av galleriet KOW Berlin, og har arbeidet som kurator og redaktør for en rekke utstillinger og publikasjoner. Et av hovedtemaene i hans teoretiske tekster har vært den samfunnsmessige betydningen av kunstnerisk praksis, og undersøkelser av kunstnere som har trukket seg helt ut fra kunstverdenen. Han har gjort omfattende forskning på kunstnerne Lee Lozano og Charlotte Poseneske. Koch studerte kunst i Dresden og Leipzig (1994-99) og underviste ved kunstakademiet i Leipzig frem til 2005.

Ane Hjort Guttu
Guttu er kunstner, filmskaper og skribent bosatt i Oslo. De siste årene har hun arbeidet med spørsmål omkring makt og frihet i den skandinaviske post-velferdsstaten gjennom videoverk, billedsamlinger, skulptur og fotografi. Guttu skriver også både analytiske og poetiske tekster, og flere av hennes prosjekter omhandler historisk kunst og arkitektur. Blant aktuelle og kommende prosjekter er Det här är alla ställen, Tensta Konsthall, 2014; Urbanisme Unitaire, Le Quartier, Centre d´Art Contemporain de Quimper, 2014; Play Time, Les Ateliers de Rennes, 2014; Krigens skygge, Politisk kunst i Norge 1914–2014, Kunstnernes hus, Oslo 2014 og Festspillutstillingen 2015, Bergen Kunsthall.

Arrangementet er et samarbeid med Kunst- og designhøgskolen i Bergen.
Foredragene holdes på engelsk. Programmet inkluderer også en visning av Ane Hjort Guttus film Uten tittel (Byen om natta), 2013.

Til toppen