Søk
Arrangement
Audiatur – seminar for en ny poesifestival   Landmark  Klubb


Franco «Bifo» Berardi med The Uprising: On Poetry and Finance / Lisa Robertson med Revolution: A Reader / Fredrik Nyberg med Hur låter dikten? Att bli ved II
Audiatur fyller ti år, og som forberedelse til neste festival inviterer vi til et dagsseminar i Bergen Kunsthall 9. november 2013 kl. 12.00. Vi arrangerer seminaret som et forsøk på å tenke høyt om vårt eget arbeid frem mot festivalen neste år, og for å initiere en mer generell samtale om hva slags rom i samfunnet en poesifestival kan være.

Foredragsholderne er alle invitert med spesifikke verker:
Franco «Bifo» Berardi med The Uprising: On Poetry and Finance
Lisa Robertson med Revolution: A Reader
Fredrik Nyberg med Hur låter dikten? Att bli ved II

Seminaret innledes med grundige presentasjoner av de inviterte verkene, deretter følger en paneldiskusjon hvor både deltakerne fra Audiaturs redaksjonelle gruppe og publikum medvirker.

Du finner mer informasjon om seminaret og de inviterte verkene i den vedlagte folderen og på Audiaturs hjemmesider: http://www.audiatur.no/festival/
Neste festival finner sted på Bergen Kunsthall 3.–5. april 2014. Denne gangen har vi invitert tolv verker som presenteres på hjemmesiden frem mot festivalen.
Seminaret og festivalen er kuratert av Karl Larsson og Paal Bjelke Andersen


Til toppen