Søk
Arrangement
Dokken Diskuterer   Landmark  Klubb


Dokken Diskuterer: Bergen Assembly og kunstmiljøet i Bergen
I denne paneldebatten ønsker Bergen Ateliergruppe og VISP å ta opp hva Bergen Assembly har betydd for den lokale kunstscenen i Bergen. Den første utgaven av triennalen er over, og i denne debatten blir det mulighet for en oppsummering av de erfaringene som har blitt gjort så langt. I det offentlige ordskiftet rundt triennalen har det så langt blitt fokusert på publikumstall og formidling, og mindre på triennalens faglige bidrag til- og betydning for det lokale kunstmiljøet. Denne debatten ønsker vi her å løfte fram.

Bergen Assembly har som ambisjon å gi rom for kunstnerisk research og tenkning, og fra kommunens side har man ønsket å skape et flaggskip for samtidskunst og internasjonal utveksling. Hva innebærer dette, og har ambisjonen blitt nådd så langt? På den andre side: hva var kunstmiljøets forventninger? Disse er mindre konkrete og ikke formulert i planer. Vi ønsker å diskutere om det er samsvar mellom forventningene og ambisjonene for triennalen, og hvorvidt Bergen Assembly og det lokale kunstmiljøet burde ha noen forpliktelse overfor hverandre.

Moderator:
Sissel Lillebostad (høgskolelektor, kurator, redaktør og skribent)

Panel:
Dag Solhjell (kunstsosiolog dr.philos)
Nina Malterud (kunstner og tidligere rektor ved KHiB)
Rasmus Andreas Hungnes (billedkunstner, kurator og kritiker)
Evelyn Holm (kunsthistoriker og direktør for Bergen Assembly)
Vilde Salhus Røed (billedkunstner og nestleder i BKFH)
Lars Ove Toft (daglig leder BEK)


Velkommen!


Dokken Diskuterer er vekselvis et internt og et offentlig diskusjonsforum. Med Dokken Diskuterer ønsker Bergen Ateliergruppe å fremme den faglige diskusjonen i Bergens kunstmiljø. Arrangementet er et samarbeid med VISP og støttet av Bergen kommune.

Til toppen