Søk
Arrangement
Plattform: Knut Ove Arntzen   Landmark  Klubb


Foredrag i samband med utstillinga til Joan Jonas i Bergen Kunsthall
Gratis inngang!

Mellom performance, kunst og teater -
overskridelser i det personlige:
Eksemplifisert ved Joan Jonas


I forbindelse med Bergen Kunsthalls utstilling med den amerikanske performance- og videokunstpioneren Joan Jonas, inviterer vi til et foredrag som setter Jonas’ kunstnerskap inn i en kunst- og teaterhistorisk kontekst.

Bergen Kunsthall Live.

Live stream av foredraget fra kl 19:00. Dersom streamen ikke fungerer anbefalest det å reloade siden.

Foredraget vil ta for seg sentrale aspekter ved performancekunstens historie med referanser til New York-miljøet og de sterke tverrkunstneriske strømningene der. Disse kan sees som en bakgrunn for Joan Jonas, som også har medvirket i The Wooster Group, og flere ganger brukt den berømte Wooster Garage til å vise sine performancekunstneriske arbeider. Teoretikeren Nick Kay viser blant andre til henne som et eksempel på hvordan performanckunsten slo over i og tok i bruk dramaturgiske strukturer, noe som så igjen bidro til utviklingen av et billedorientert postmoderne teater. Joan Jonas er imidlertid også et eksempel på at det performancekunstneriske og teatrale kan danne basis for nye billedkunstneriske uttrykk preget av "fusion", blandingsformer i romlige oppstillinger. Det er dette vi kan se i Joan Jonas´ ustilling i Bergen Kunsthall.

Knut Ove Arntzen, mag. art. i teatervitenskap og førsteamanuensis ved UiB, samt gjesteprofessor ved flere universiteter i utlandet. Han har bidratt med en lang rekke artikler om kunst og teater i tidsskrifter og dagsaviser, slik som Arbeiderbladet (Dagsavisen) i Oslo, tidsskriftet Kunst og i Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. Han har også gitt workshops i postmoderne teater ved flere kunsthøyskoler, slik som i Bergen, Oslo og Helsingfors.

--

I forkant av foredraget viser vi filmen Songdelay fra 1972, en av Joan Jonas tidlige filmarbeider der hun uforsker oversettelsen fra det performative rommet til filmens rom.

--

Utstillingen er del av et årlig samarbeid mellom Bergen Kunsthall og Borealisfestivalen hvor sentrale samtidskunstnere som arbeider i spenningsfeltet mellom musikk og billedkunst presenteres. Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall i samarbeid med Borealis.

--

Plattform er Bergen Kunsthalls egen serie med foredrag, presentasjoner og debatter. Plattform er støttet av Fritt Ord.

--

Songdelay, 1972
Courtesy Joan Jonas og Electronic Arts Intermix.


Til toppen