Søk
Arrangement
Medlemsdrops   Landmark  Klubb


Nevroestetikk fra et evolusjonistisk perspektiv: en presentasjon av noen høydepunkter i et ekspansivt forskningsfelt
For medlemmer!

Førstkommende tirsdag 1. november får du en innføring i nevroestetikk ved Per Olav Folgerø her i Bergen Kunsthall. Foredraget begynner klokken 18:00, og du må gjerne ta med deg et følge.

Nevroestetikk fra et evolusjonistisk perspektiv: en presentasjon av noen høydepunkter i et ekspansivt forskningsfelt

´Nevroestetikk` som begrep ble kodet så sent som i 1999 av hjerneforskeren Semir Zeki (Wellcome Department of Imaging Neuroscience, University College, London). Nevroestetikk er en disiplin innen nevroforskningen som studerer hjernens fysiologiske reaksjoner på estetiske stimuli. Et flertall av studiene bygger på avansert moderne teknologi, som for eksempel magnetoencefalografi (MEG) og funksjonell magnetisk resonans imaginering (f-MRI). Mellom de mange spørsmål som reises er hvordan de nevrale systemene for estetisk preferens er oppstått gjennom evolusjon, noe som vil bli illustrert i denne forelesningen.

Per Olav Folgerø er utdannet dr.art og cand.scient med hovedfag i nevrobiologi, og er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen.

Til toppen