Søk
Arrangement
B-Open   Landmark  Klubb


Sosialt arrangement i forbindelse med B-Open 2010.
Over 160 kunstnere og visningssteder deltar på B-open 2010!

Sjekk www.b-open.no for fullt program og påmeldingsinformasjon for seminar.

--

B-open arbeider for faglig styrking av det lokale kunstfeltet og økt kontaktflate mellom kunstutøvere og publikum gjennom organisering av seminarer og åpne atelierer i Bergen og Hordaland. B-open arrangerer åpne kunstneratelier samt utstillingsåpninger og filmvisninger m.m. annethvert år, og faglig seminar hvert år. B-opens lesesirkler organiseres i samarbeid med kunstnere i Bergen en gang i måneden.

Til toppen