Søk
Arrangement
Plattform presenterer John Tilbury   Landmark  Klubb


PLATTFORM OG BOREALIS PRESENTERER: JOHN TILBURY – FOREDRAG OM CORNELIUS CARDEW

Arrangementet streames live fra kl 18:00

Det årlige samarbeidet mellom Bergen Kunsthall og Borealis har i år resultert i en utstilling med den skotske kunstneren Luke Fowler. Utstillingen er bygget opp omkring filmen Pilgrimage from Scattered Points (2006) som tar for seg den britiske komponisten og aktivisten Cornelius Cardew (1936-1981). Filmen følger utviklingen av komponistens banebrytende prosjekt Scratch Orchestra, og dets gradvise kollaps og sammenbrudd. Scratch Orchestra besto av både profesjonelle musikere og amatører – hvor alt fra studenter til bønder og kontorarbeidere kunne delta. Orkesteret utfordret alle etablerte konvensjoner, og fjernet seg fra både bruk av tradisjonell notasjon og fra konsertsalen som musikkens arena, til fordel for offentlige steder som togstasjoner eller shoppingsentre.

Til kveldens Plattform har Bergen Kunsthall og Borealis invitert pianisten John Tilbury (f. 1936) til å holde et foredrag om Cornelius Cardew. Tilbury regnes som en av verdens fremste fortolkere av musikken til Morton Feldman, og har siden 1980 vært medlem av friimprovisasjonsgruppa AMM. På 1960-tallet var Tilbury nært forbundet og assosiert med Cornelius Cardew, hvis musikk han har tolket og spilt inn. Han er også aktuell som en av musikerne på David Sylvians mye omtalte album Manafon som kom i fjor.

John Tilbury er også forfatter av biografien Cornelius Cardew: A Life Unfinished (2008). Hans nære vennskap med Cardew skriver seg tilbake til deres første konsert sammen i januar 1960. I sin biografi om komponisten bringer han frem Cardews livshistorie og virke, gjennom utstrakt research og respektfull behandling av dagbøker og brev; i tillegg til mange samtaler med Cardews nære venner og kollegaer.

Vi ønsker velkommen til dette sjeldne foredraget med John Tilbury, og et unikt innblikk i komponisten Cornelius Cardews historie.

Plattform er Bergen Kunsthalls foredragsserie på Landmark.
Se opptak av tidligere Plattformarrangementer online her.
John Tilburys foredrag presenteres i samarbeid med Borealis.
Få også med deg konsert med John Tilbury og Michael Duch på Borealis fredag 12. Mars.


Se opptak av tidligere Plattform foredrag under:Til toppen