Søk
Arrangement
Proscen: Arenahøring   Landmark  Klubb


Proscen arrangerer åpen høring om arena- problematikken i Bergen, og har invitert alle de aktuelle partene til å legge frem sine planer og samarbeid.
I løpet av den siste tiden har Proscen på vegne prøvd å gjøre en kartlegging for å få en oversikt over hvilke prosjektplaner og interesser som finnes i forhold til nye kulturarenaer/verksteder/produksjonslokaler for scenekunstmiljøet i Bergen.

Arbeidet har vist at det finnes er rekke grupperinger og flere forskjellige modeller, som hver og en i størst mulig grad skal dekke behovet og interessene til de aktører de representerer.

I den forbindelse, og med henblikk på kommunens forestående revidering av kulturarenaplanen, har vi invitert representanter for de ulike prosjektene til en åpen høring på Landmark tirsdag 23. februar kl 18.00. Målsettingen er å synliggjøre hvilke planer og interesser som eksisterer, status, framdrift og tidsplan for de ulike prosjektene, og ikke minst få mulighet til å vurdere hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil få for det frie feltets situasjon i byen.

Vi presiserer at dette er en HØRING og ikke en DEBATT, noe som betyr at de ulike modellene ikke nødvendigvis skal problematiseres, men legges frem og presenteres på en mest mulig åpen og informativ måte. Det blir heller ikke åpnet opp for diskusjon med salen.

Under finner dere er en oversikt over hvilke andre planer som skal legges frem, og hvem som er inviterert til å presentere de ulike modellene/interessene.

--

CarteBlanche/Den Nationale Scene:
Tone Tjemsland, Bruno Heyndrickx, Eva Tamber, Øyvind Eskildsen, Bjarte Hjelmeland

Festspillene/DenNyeOpera/ Grieghallen:
Gert Atle Gundersen, Per Boye Hansen, Pål W Lorentzen, Stein Henriksen, Egil Herman Sjursen

BIT Teater-garasjen:
Sven Å. Birkeland, Mette Helgesen

Bergen kommune:
Monika Mæland, Øyvor Johnsen, Tine Rude, Evelyn Holm

Proscen- produsentenhet for scenekunst:
Linda Børnes, Keld Hylding

Vestlandske Teatersenter:
Steinar Thorsen, Frøydis Otre

Hordaland Teater:
Trond Birkedal, Ågot Valle

USF Verftet:
Jon Tvilde, Ruth Grung

Til toppen