Søk
Arrangement
PLATTFORM LANDMARK PRESENTERER: SABETH BUCHMANN Landmark  Klubb


Dato: Fredag 12. Desember 2008
Tid: 19:00
Gratis inngang!
I anledning utstillingene med Sergej Jensen og Camilla Løw har Bergen Kunsthall invitert kunsthistorikeren Sabeth Buchmann til foredragsserien Plattform. Buchmann vil i sitt foredrag drøfte formalisme og abstraksjon i samtidskunsten. De senere årene har man kunnet se en økende interesse for formalistiske kunstuttrykk og mange sentrale samtidskunstnere jobber i tett dialog med den modernistiske kunstens historie. Sergej Jensen og Camilla Løw kan hver på sin side sees som eksempler på en slik tendens.
Sabeth Buchmann er professor i moderne- og postmoderne kunst ved kunstakademiet i Wien (Institute for Art Theory and Cultural Studies). Hun har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter og har blant annet vært medredaktør for boken Art After Conceptual Art (2006, MIT Press).

Plattform Landmark er Bergen Kunsthalls egen foredragsserie. Serien inneholder presentasjoner, foredrag og debatter med noen av de fremste kunstnere, kuratorer og teoretikere på samtidskunstscenen. Så langt i år har Bergen Kunsthall presentert foredrag med blant andre Ina Blom, Jutta Koether, Mark Manders, Sverker Sörlin og Rachel Woodward. Videoopptak av tidligere Plattformarrangementer vil bli gjort tilgjengelig i kafeen Landmark.Til toppen