Søk
Arrangement
Adelita Husni-Bey Plattform: om radikale utdanningsmodeller   Upstairs  Kunstnersamtale


Adelita Husni-Bey om hvordan radikale utdannningsmodeller kan være en inkluderende del av vår kulturelle tekning, og hvordan dette kan få aktuelle sosialpolitiske spørsmål frem i lyset. Som en del av presentasjonen vil Husni-Bey vise utdrag fra hennes tidligere filmer og verk som omhandler kollektiv læring og maktforhold.

Gratis inngang!Adelita Husni-Bey åpnet nylig utstillingen «Maktspill» på Bergen Kunsthall. Utstillingen er både en installasjon og en workshop. En sentral del av utstillingen er en film fra 2015, Agency, som presenterer et 3-dagers intensivt rollespill med studenter fra Manara videregående skole i Roma. Elevene gjenskaper noen av de antatte rollene i et demokrati: politikere, journalister, arbeidere, aktivister og finansfolk. Gjennom et sett med regler spiller deltakerene ut og endrer maktforholdet mellom gruppene, skaper koalisjoner og forhandler om deres innvirkning og avhengighet. Agency stiller det avgjørende og ambivalente spørsmålet: hvordan er evnen til å gjennomføre endring i samfunnet sammenvevd med makt?

Libysk-italienske Husni-Bey beskriver seg selv som både kunstner og pedagog. Hennes arbeidsmetode tar utgangspunkt i ikke-konkurrerende læringsmodeller for å undersøke opphavet til makt, og utestengelse, og for å forestille seg sosial endring. Hun er kjent for å bruke workshop-formatet for å engasjere ulike grupper og skoler, og hennes arbeid kommer i ulike varianter; som ulike typer utgivelser, radiosendinger, arkiver, utstillinger og filmer. Husni-Bey er aktuell med utstillingen "Maktspill", og i den anledning arrangeres vi sammen med Borealis denne samtalen der hun reflekterer over det som har påvirket hennes arbeid, som arven til den brasilianske filosofen og utdanningspioneren Paulo Freire og Augusto Boal sin deltagende teaterform.

Presentert i samarbeid med Borealis - en festival for eksperimentell musikk.

This project is part of the Re-Imagine Europe project co-funded by the Creative Europe programme of the European Union.

Til toppen