Søk
Arrangement
Tidsskriftet Kraftverk nr. 36   Landmark  Klubb


Velkommen til lansering
PROGRAM
Presentasjon av Kraftverk 36 papirutgave ved redaktør Fanny Holmin

Opplesing ved skrivere i Kraftverk 36: Kirsten Bøe, Eirin Dahl, Gunnar Buer og Nina C Krogh

Foredrag ved forfatter Erlend O Nødtvedt:
Om litterære stamtrær, bygdebokforfalskere og et apokryft gateskilt. Erlend O Nødtvedt debuterte med diktsamlingen Harudes i 2008 og fikk tildelt Ung Poesiprisen. Nødtvedt er redaksjonsmedlem i tidsskriftet Vagant

Musikalsk innslag ved Heidi Torsvik

Velkommen!

Gratis inngang

www.kraftverkprosjekt.com

Til toppen