Søk
Arrangement
PIKSEL PLENUM #3   Landmark  Klubb


Analoge lydlandskap: En samtale med komponisten inne i elektronikken
Dette Plenum-seminaret er viet analoge lydinstrumenter, satt i kontrast med den utbredte bruken av computeren som det primære mediumet for å skape og avspille lyd.
Vi tar utgangspunkt i tankegodset fra lydkunstneren, og den eksperimentelle komponisten David Tudor, sett i lys av Piksels siste kunstprosjekt: “Regnskog” - en kollaborativ workshop, konsertserie og lydinstallasjon i David Tudors ånd, som gjennomføres 11.-16. oktober på Bergen Kjøtt.

"Regnskog" er en nytolkning av David Tudor kjente verk "Rainforest". I løpet av en uke bygger deltagerne opp en distribuert lydskulptur i Bergen Kjøtt's flotte og råe utstillingslokaler. Og i Tudor's ånd, vil både og materialer og utstyr settes sammen og bygges opp av deltakerne. Skulpturen formes etter rommet kvaliteter og akustikk. Den ferdige oppstilte lydskultpturen kan enkelt sammenlignes med et ekplodert lydanlegg - hvor alle deler virker sammen til tross for at de er distribuert over et stort rom.
David Tudor (1926-1996) er fokus for intens interesse blant nåtidens musikere og komponister, i sin interaksjon med det elektroniske. Hans arbeid resonnerer med dagens reaksjoner mot steril laptop lyd og video, og en ny dragning mot analoge prosesser. Tudor ser på elektroniske komponenter som medspillere, og prøver gjennnom sine verker å komme i kontakt med den iboende komponisten inne i eksisterende elektronikk.
(Mer informasjon om Regnskogprosjektet finner på http://www.piksel.no/pulse/regnskog)

PROGRAM (oppstart kl. 20:00)
1. Presentasjon av Regnskogprosjektet, workshopprosessen og konsertforestillengene.
2. Samtale og diskusjon om utvikling av og posisjonen til analoge lydinstrumenter versus computeren som lydens formgiver.
3. En imporvisert konsert av Regnskogdeltagerne med egne instrumenter og det vi kan medbringe til Landmarks lokaler av Regnskog- installsjonen.

OM PIKSEL PLENUM
Elektronisk kunst følger den teknologiske utviklingen for øvrig, som igjen er innvevd i resten av samfunnet og representerer bestemte politiske interesser. Kunstnere har med fri og åpen teknologi en helt særegen mulighet til å forme verktøy tilpasset ens egen produksjon – en egenskap som i mange tilfeller er helt essensiell for å realisere et kunstnerisk uttrykk. Refleksjon omkring virkemidlene er derfor viktigere her enn i andre felt.

Vi kommer til å fokusere på slike kulturpolitiske spørsmål gjennom et dette seminarprogrammet. Piksel Plenum gjennomføres som enkeltstående presentasjoner og events i samarbeid med visningsrommet Landmark i Bergen Kunsthall, og vil foregå utenom festivalen gjennom hele året. Her inviterer vi kunstnere, politiske aktører og teoretikere nasjonalt og internasjonalt til å belyse aktuelle problemstillinger gjennom å rette et kritisk blikk mot trender og praksis.

OM PIKSEL
Piksel (http://www.piksel.no) er en elektronisk kunstfestival som baserer seg på verker utelukkende produsert med fri programvare og åpen maskinvare. Vi har hatt årlige festivaler i Bergen siden 2003 og samler hvert år mellom 60-70 deltagere fra et dusin land til diskusjon, utveksling av kode, presentasjoner og performative workshops, et spennende utvalg av audiovisuelle konserter og ikke minst utstillinger som vises på ulike steder i Bergen i tilknytning til festivalavviklingen.

Etter 7 år med festival har vi etablert et betydelig kunnskapsfelt og nettverk rundt tematikken elektronisk kunst og åpen teknologi, og som følge av det har vi initiert en rekke lokale aktiviteter , bl.a. seminarserien Piksel Plenum - hvor vi setter fokus på kulturpolitiske spørsmål knyttet til fri/åpen teknologi, elektronisk kunstproduksjon og distribusjon.

Til toppen