Søk
Arrangement
Lansering av VISP – produsentenhet for visuell kunst   Landmark  Klubb


Visp er et nystartet pilotprosjekt innen det visuelle kunstfeltet i Norge. Organisasjonen arbeider for å bedre vilkårene for produksjon av visuell kunst i Bergen og Hordaland.
Hovedvekten i arbeidet ligger i praktisk tilrettelegging, kunnskapssamling og formidling av kunnskap. Videre er det et langsiktig mål å bidra til en profesjonalisering av det visuelle kunstfeltet som helhet.

Visp henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet, som kunstnere, gallerier, institusjoner og leverandører. Visp er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemskap.

For å igangsette en diskusjon rundt disse temaene har Visp invitert kunstnerne Maia Urstad og Torunn Skjelland til å presentere sine respektive erfaringer med bruk av produsenter. Deretter følger en samtale mellom kunstnerne Urstad, Skjelland og publikum. Samtalen ledes av Tone Tjemsland.

--

Maia Urstad
Lydmur, Bergen, Oslo, Malmø (SE), Halifax (CAN) og Toronto (CAN) og Johannesburg (SA). Installasjon bestående av omlag 150 CD- og kassettradioer.
Urstads Lydmur er en installasjon bestående av omlag 150 bærbare CD- og kassettradioer satt sammen til en vegg. Visuelt sett fungerer disse som byggverksmoduler i en konstruksjon inspirert av historiske byggverk i stein, eller rester av disse. CD/kassettradioene i muren er 2 også avspillingsenheter for en komposisjon med bearbeidede lyder hentet fra ”eteren”. Muren står som et ikon for 80- og 90-tallets fremvekst av lavkost folkeelektronikk; alle 14-åringer hadde en av disse hjemme.

Torunn Skjelland
Take a deep breath, Rom for kunst – Oslo S. Videoarbeid, print av maleri og tekst i storformat, organisk skulptur Med tema miljø, ansvar og bevissthet ble Skjelland invitert til å utforme et temporært kunstprosjekt til Oslo Sentralstasjon. Hun tok utgangspunkt i uttrykket take a deep breath; den umiddelbare handlingen å puste og hvordan vi derigjennom merker luftforurensingen på kroppen. Arbeidet besto av flere elementer: Malerier blåst opp i storformat fremviser nordmenns selvbilde knyttet til renluft, sunne idealer; en sitteinstallasjon dekket av
vegetasjonsmatter – et forenkletresirkuleringssymbol og et videoverk i en trafikkåre av forbipasserende, som kontinuerlig viste barn som holdt pusten.

Tone Tjemsland
Med sine nær femten år som kunstner, regissør og kunstnerisk leder av Prosjektteatret på 80- og 90-tallet, har Tjemsland god innsikt i produsentproblematikken. Foruten i dag å være direktør for Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans, er Tjemsland også styremedlem i Proscen – produsentenhet for scenekunst. Hun var tidligere rådgiver i Bergen kommune med ansvar for musikk, scenekunst og elektronisk kunst. Der ledet hun også arbeidet med å utarbeide Bergen kommunes handlingsplan for det profesjonelle kunstfeltet, Kunstbyen Bergen 2008 – 2017. Tjemsland har vært daglig leder i dansekompaniet Kreutzerkompani, produsent i Jo Strømgren kompani og programkoordinator for scenekunst og musikk i Kulturby Bergen 2000.

Visp
Visp er et nystartet pilotprosjekt innen det visuelle kunstfeltet i Norge. Organisasjonen arbeider for å bedre vilkårene for produksjon av visuell kunst i Bergen og Hordaland. Hovedvekten i arbeidet ligger i praktisk tilrettelegging, kunnskapssamling og formidling av kunnskap. Videre er det et langsiktig mål å bidra til en profesjonalisering av det visuelle kunstfeltet som helhet. Visp henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet, som kunstnere, gallerier, institusjoner og leverandører. Visp er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemskap.

Visp er støttet av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Norske kunsthåndverkere Vest-Norge og Bildende kunstneres forening Hordaland.

Til toppen