Søk
Arrangement
Plattform: Erika Balsom   Landmark, Sal I - IV  Kunstnersamtale, Foredrag


Plattform har gleden av å invitere til et foredrag med kurator, forfatter og filmforsker Erika Balsom: «Circulation and its Discontents - The Moving Image in Art, Between Rarity and Reproducibility».

Gratis inngang!Bilder har aldri før vært i så fri sirkulasjon som i dag. De har heller aldri vært så strengt kontrollert. I likhet med fotografiets fødsel, har digital reproduksjon skapt nye muligheter for duplisering og forbruk av bilder, noe som både gir større utbredelse og lettere tilgang. Men denne massedistribusjonen fører også til bekymringer omkring autentisitet og eierskap.

I denne forelesningen utforsker Erika Balsom hvordan kunstnere gjennom historien og frem til i dag forholder seg til det bevegelige bildet med tanke på reproduksjonsproblematikken. Hvordan ville historien til det bevegelige bildet i kunsten se ut dersom den skulle gjenfortelles med et sirkulasjonsperspektiv?

Dette Plattform-arrangementet er organisert i forbindelse med utstillingen til Beatrice Gibson «I Couldn’t Sleep In My Dream» i Bergen Kunsthall (25.1. - 31.3.2019). Erika Balsom er bidragsyter til boken som utgis i forbindelse med utstillingen, sammen med Mason Leaver-Yap og Irene Revell.

Erika Balsom er førsteamanuensis i Film Studies and Liberal Arts ved King's College London. Hennes bok After Uniqueness: A History of Film and Video Art in Circulation, ble utgitt av Columbia University Press i 2017. Hun er forfatter av Exhibiting Cinema in Contemporary Art (2013), medredaktør av Documentary Across Disciplines (2016), og en hyppig bidragsyter til magasiner som Artforum, Frieze og Sight and Sound. Hennes forskningsartikler er blitt publisert i tidsskrifter som Cinema Journal, Screen og Gray Room, og hun har bidratt til utstillingskataloger for kunstnere som Sarah Sze, Candice Breitz og Rachel Rose. I 2017 var hun international curator in residency ved Govett-Brewster Art Gallery/Len Lye Centre på New Zealand, noe som resulterte i filmprogrammet og publikasjonen An Oceanic Feeling: Cinema and the Sea i 2018. Samme året ble hun også tildelt Leverhulme-prisen og Katherine Singer Kovacs essaypris fra Society for Cinema and Media Studies.

Plattform er Bergen Kunsthalls egen forelesningsserie knyttet til vårt utstillingsprogram og øvrige samtidige diskusjoner.

Til toppen