Søk
Arrangement
Per Platou, Ida Lykken Ghosh, Lars Mørch Finborud Jutegnask - Kunsten, arkivet og livet - et forarbeid Upstairs  Residency


Videokunstarkivet var et treårig (2012-2015) pilotprosjekt, initiert og støttet av Norsk kulturråd, og hadde som formål å lage et arkiv og kompetansesenter for norsk videokunst.

Med bakgrunn i dette pilotprosjektet inviterer Bergen Kunsthall Per Platou og Ida Lykken Ghosh, som ledet driften av Videokunstarkivet, til å utvikle prosjektet JUTEGNASK. I samarbeid med kunsthistoriker og forfatter Lars Mørch Finborud vil de synliggjøre og diskutere arkiveringsarbeidet og dets systematikk, dilemmaer, valg og begrensinger.

Kunstneren Ann-Elise Pettersen Hyndøy døde brått i 2013, 65 år gammel. Hun var en original, en outsider i livet og i kunsten - en skoltesamisk feminist som laget frigjorte, radikale og provoserende uttrykk, bl.a. innenfor video, foto og performance. Ann-Elise etterlot seg et kråkeslott fullt av ferdige og uferdige kunstobjekter, videokassetter, fotografier, brev og annet som kan defineres som jutegnask. I løpet av tre ukers intensivt arkiveringsarbeid vil noe av materialet fra huset til Ann-Elise, sammen med diverse dokumentasjon, sorteres, systematiseres og registreres.

Ordet "Jutegnask" eksisterer ikke i offisielle ordbøker, men ble første gang brukt av forfatter Lars Mørch Finborud i hans romandebut "De Svarte Skiltene". Jutegnask betegner obskurt materiale som er på grensen til å inneha en kunstnerisk aura, f.eks en brukt serviett som Ibsen skriblet noe på før den ble kastet i søpla.

Undersøkelsen av Pettersen Hyndøys arv sett fra et arkiveringsperspektiv tar opp dilemmaer som oppstår når man skal lage et mest mulig utfyllende og spennende bilde av en kunstner og et menneske som skapte svært forskjelligartede uttrykk gjennom livet. Hvordan velger man arbeider, anekdoter, kontekster, biografisk og kunstnerisk materiale? Hva inkluderes og hva må utelates?

28. september kl. 20.00: presentasjon, filmvisning og opplesning
28. september vil Per Platou og Ida Lykken Ghosh presentere ideene bak og dilemmaer knyttet til prosjektet, og vise ett av kunstverkene til Hyndøy, sammen med utvalgte verk fra Videokunstarkivet. Lars Mørch Finborud vil gi en kort innføring i begrepet “jutegnask", med fokus på hvordan han har støtt på fenomenet i sitt virke som kurator og musikkhistoriker. Finborud vil også lese fra sin roman De svarte skiltene hvor jutegnask er et sentralt tema.


Til toppen