Søk
Arrangement
Nedfall presenterer:   Landmark  Klubb


Nedfall presenterer: "Century of the Self" episode 3-4, Adam Curtis (2002).
4.des kl 19.00 vises episode 1 og 2 med en presentasjon av Helge Holgersen. 5.des kl 19.00 vises episode 3 og 4 med en presentasjon av Synnøve Skarsbø Lindtner og etterfølges av en samtale mellom de to. Filmene er engelske og er utekstet.

Billetter: Kr 40 eller gratis ved medlemskap Bergen Kunsthall eller Bergen Filmklubb

"This series is about how those in power have used Freud's theories to try and control the dangerous crowd in an age of mass democracy." sier Adam Curtis i introduksjonen til serien. Den handler om hvordan business og den politiske verden har brukt Freuds kunnskap om det ubevisste for å forstå, analysere og tilfredsstille våre innerste begjær. Gjennom å modifisere sine produkter eller taler og handlinger slik at de virker mest mulig tiltalende for oss, henvender både reklame og politikere seg til irrasjonelle, primitive impulser, snarere enn å engasjere det rasjonelle, bevisste jeget og behovene til samfunnet som helhet. Curtis analyse tilbyr en alternativ forklaring hvordan individualismen har vokst fram i løpet av 1900-tallet med dens følger for hvordan vi forstår oss selv som psykologiske, sosiale og politiske vesener.

Sigmund Freuds nevø, Edward Bernays, er mannen som oppfant begrepet Public relations (PR). Som Bernays selv blir sitert på i fiilmen har propaganda blitt et så betent begrep at han måtte erstatte det. Med sterk påvirkning fra sin onkels teorier utarbeidet Bernays en helt ny måte å tenke rundt reklame.

Adam Curtis som filmskaper undersøker fenomener fra sosiologi, historie og politikk og setter disse i uventede sammenhenger for å avsløre hvordan makt virker og hvilke strategier som brukes for å opprettholde makt. Han ser videre på hvordan dette påvirker våre hverdagsliv og våre oppfatninger (av oss selv og samfunnene vi lever i?). Curtis har vært tilknyttet BBC og i filmene hans tar han i bruk det massive arkivet som BBC har, han tar i bruk både sjeldne og velkjente arkivbilder som på forskjellige måter belyser sakskompleksene som tas opp.

Synnøve Lindtner er medieviter fra UiB og har nylig levert inn doktoravhandling om kvinnebladet Sirene ved institutt for Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Hun har arbeidet med problemstillinger rundt kvinnebevegelsens slagord "det personlige er politisk" og måten dette ble fortolket i den norske kvinneoffentligheten på 1970-tallet.

Helge Holgersen psykolog Phd. Førsteamanuensis ved institutt for klinisk psykologi. Har forsket på psykoanalytisk psykoterapi med barn og unge samt endringsprosesser i terapi. Holgersen har ellers klinisk utdanning i psykoanalytisk terapi med barn og unge og har i mange år undervist og veiledet psykologer og leger i denne form for praksis.

Nedfall er Bergen Kunsthalls egen serie for film- og videokunst og produseres i samarbeid med Bergen Filmklubb. Nedfall blir kuratert av Bergen Kunsthall (Ingrid Erstad og Åse Løvgren) og inneholder filmvisninger, presentasjoner og foredrag.Opprinnelig er Nedfall tittelen på en kortfilm av Erik Borge fra 1964 som blir av mange regnet som den første frie kunstneriske filmen i Norge. Den banet veien for en periode med eksperimentering innen ny norsk film som representerte et brudd med etablerte holdninger og verdier.

Nedfall har tidligere vist filmer av blant andre Agnès Varda, Harun Farocki, Anton Vidokle, Phil Collins og Beate Petersen.

Til toppen