Søk
Arrangement
Plattform: Surplus   Landmark  Klubb


Et seminar i forlengelsen av Marianne Heiers Festspillutstilling. Med Marianne Heier, Ingrid Hjertaker, Ranjit Hoskote, Trude Schjelderup Iversen, Kim West.

Sted: Bergen offentlige bibliotek, Auditoriet
Marianne Heiers Festspillutstilling ”Surplus”, som ble avsluttet i juli, hadde karakter av å være et debattinnlegg eller en oppfordring til diskusjon omkring temaer som verdi, kritikk og økonomi. Vrakrester fra tråleren Vima ble plassert utenfor Bergen Kunsthall. Installasjonen var uunngåelig for alle Bergensere og turister som befant seg i nærheten av den idylliske byparken i sommermånedene.

Den påtrengende plasseringen i det offentlige rom var en viktig del av kunstnerens ønske om å opptre i en bredere offentlighet med en ansats til videre diskusjon på flere ulike plan. Som et ledd i prosjektets samtalekarakter presenterer vi et seminar som ser tilbake på utstillingen og noen av reaksjonene som kom i dens kjølvann. Seminaret er et forsøk på å bryte opp utstillingsformatets tradisjonelle dynamikk, hvor utstillingen som påstand blir besvart av offentlig omtale, kritikk fra fagmiljøene og diskusjon i media, men hvor man sjelden returnerer til utstillingen og ser på den på nytt i lys av disse reaksjonene. I hvor stor grad kan et slikt prosjekt bidra til samfunnsdebatten utover den tradisjonelle kunstkritiske diskursen? Hvilke muligheter har kunsten til å utøve kritikk med kunstverket som språk, og få gjennomslag i en større offentlighet?

Tittelen på Heiers festspillutstilling gjorde bruk av det engelske begrepet for overskudd eller overtallighet. Kompleksiteten i begrepet surplus ble utnyttet i utstillingen til å belyse ulike verdisystemer satt opp mot hverandre, og gjennom dette også dialektikken mellom knapphet og overskudd.

Et sentralt element i utstillingen var historien om Vima, en tråler som ble bygget i 1977, først registrert i Bergen, og senere solgt til russiske eiere. Da Vima ble sendt til hugging i Trondheim i 2011 hadde hun ligget i arrest i Kirkenes havn siden 2004, og pådratt seg så store bøter at det ikke lenger lønnet seg å drifte henne. Historien om Vima viser hvordan en økonomisk logikk gjør at tråleren ikke er havdyktig, mens skipet i seg selv kunne vært satt i stand for videre bruk. Regnestykket stemmer ikke helt.

Les mer om utstillingen her


--

Marianne Heier bor og arbeider i Oslo. Blant hennes seneste separatutstillinger og prosjekter i offentlig rom er blant andre ”Jamais - Toujours”, Stenersenmuseet, Oslo (2010); “Saganatt”, Maihaugen, Lillehammer (2008); ”Pionér”, Rom for kunst og arkitektur, Oslo og ”Waldgänger”, KORO, Hammerfest (2008). Hun har deltatt på gruppeutstillinger ved en rekke institusjoner som Kunsthall Oslo (2011), Hiap, Helsinki (2010), Overgaden, København (2009), Henie Onstad Kunstsenter (2009), Preus Museum, Horten (2009), Garanti Gallery /Platform Garanti, Istanbul (2008).

Ingrid Hjertaker er masterstudent i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo med fordypning i politisk økonomi og med en masteroppgave om finansregulering. For tiden arbeider hun for Attac med prosjektet ”Norge som kreditor – på den andre siden av finanskrisen”. Hjertaker skriver jevnlig i en egen blogg om finansialisering og er frilanser i Dag og Tid.

Kim Wester en kunstkritiker basert i Stockholm. Han er medlem av redaksjonene i SITE Magazine og OEI samt nordisk redaktør for Kunstkritikk i Stockholm. Hans svenske oversettelse av Jacques Rancières Le Maître ignorant ble nylig publisert på Glänta produktion. Kim West bidrar i publikasjonen ”Surplus” med en ny tekst om Marianne Heiers kunstnerskap.

Ranjit Hoskote er en indisk poet, kunstkritiker, kulturteoretiker og uavhengig kurator. Han er forfatter av over 20 bøker, blant dem flere avhandlinger om kunst og kunstnere, herunder Vanishing Acts: New & Selected Poems 1985-2005 (2006), Die Ankunft der Vögel (2006) og I, Lalla: The Poems of Lal Ded (2011). Hoskote har også bidratt med essays i en rekke antologier. Siden 1993, har han kuratert eller medkuratert mer enn 20 samtidskunstutstillinger. Fra 2000-02 medkuraterte han det trans-asiatiske kuratorprosjektet ‘Under Construction’ (Japan Foundation). I 2008 medkuraterte han og Hyunjin Kim den 7. Gwangju Biennalen under kunstnerisk leder Okwui Enwezor. Hoskote var også kurator for Indias første nasjonale paviljong under Venezia Biennalen i 2011. Ranjit Hoskote bidrar i publikasjonen ”Surplus” med en ny tekst om Marianne Heiers kunstnerskap.

Trude Schjelderup Iversen er en kurator og kunstteoretiker basert i Oslo. Hun er doktorand i estetikk ved Universitetet i Oslo, med avhandlingen The Aesthetic Argument. Fra 2001-05 var hun direktør ved UKS hvor hun kuraterte en rekke utstillinger. Schjelderup Iversen bidrar jevnlig som kunstkritiker for en rekke tidsskrifter som Frame, Le Monde Diplomatique og Morgenbladet, i tillegg har hun bidratt med tekster i kataloger, magasiner og bøker som Capital it Fails us Now (2007). Hun var medredaktør for antologien The New Administrations of Aesthetics (2007). I 2008-09 var hun Curator in Residence ved Center for Curatorial Studies, Bard College, hvor hun underviste i samtidskunstteori. Hun har vært seniorrådgiver for KORO, og medlem i redaksjonen av Kunstkritikk siden 2009.


Programmet er under utarbeidelse og flere deltakere kan komme til. Plattform er støttet av Fritt Ord.

Til toppen