Søk
Arrangement
Filosofikaféen Hybris   Landmark  Klubb


Abort ? en avsluttet debatt?
Gratis inngang!

Loven om selvbestemt abort ble vedtatt i 1978 og ble sett på som en seier for kvinnekampen. Denne kvelden vil vi blant annet undersøke hvilke verdier som ligger til grunn for at kvinnens rett til abort er blitt en akseptert praksis i vårt samfunn. Hva slags syn på liv ligger til grunn for denne praksisen, og hva kan sies om kvinnens rett til eierskap over egen kropp?

Har fokuset på kvinnens rettigheter ført til at det etisk problematiske er blitt overskygget i denne diskusjonen? Kan det hevdes at fosteret er et autonomt liv i kvinnens kropp? Når kan vi si at det oppstår et selvstendig liv med egne rettigheter? Hva ligger til grunn for å ha abortgrensen ved 12. uke?

Til å snakke om dette har vi blant annet invitert studentprest og teolog Inge Høyland. Flere innleggsholdere kommer!

Filosofikafeen Hybris ble startet våren 2011 av studenter på Filosofisk Institutt ved Universitetet i Bergen. Med Hybris ønsker vi å legge til rette for filosofisk diskusjon av samfunnsaktuelle tema. Våre arrangementer er ment som et samlingspunkt for filosofiinteresserte i Bergen, uavhengig av bakgrunn og akademisk tilhørighet.

Til toppen