Søk
Arrangement
Moving into sparsely-lit areas What methods of mediation can we imagine in our cultural spaces?   Landmark  Kunstnersamtale


Med Daniela Ramos, Eva Rowson, Freja Bäckman, Hilde Marie Pedersen, Jordi Ferreiro, Maria Acaso, Members of Unge Kunstkjennere: Linnea Halveg, Mari Hegrenes Øvrebø, Mikolaj Karbowiak and Tiril S. Absalonsen, and Åse Løvgren
Tirsdag 20. mars 2018 19.30
Organisert i samarbeid med ART + FOLK + VISP


Bli med på en felles diskusjon der vi, som brukere og bidragsytere i kulturfeltet, sammen ser på hvordan vi kommuniserer med ulike grupper publikum. Vi vil se på ulike metoder for formidling, eksperimentelle og bevisstgjørende utstillinger i Bergens kunstforening på 1970-tallet, feministisk science-fiction om forholdet mellom kommunikasjon og sosial organisering, samt Unge Kunstkjenneres mål om å åpne Kunsthallen for nye målgrupper.

Vi møtes i en svakt opplyst setting på selveste Vårjevndøgn, når dag og natt er like lang, og diskuterer ulike typer formidling som kan ta form når vi beveger oss bort fra 'The Bright Lights of the Institution' det klare lyset"som er rettet mot allerede etablerte normer for opplæring og kunnskap. Vil det være mulig - når vi beveger oss inn i skyggene, i det ennå ukjente og svakt opplyste rommet - å rikke ved tradisjonelle hierarkier av hvem som taler og hvem som lytter? I fellesskap vil vi se med fornyet blikk på våre institusjoners infrastruktur når det gjelder språk og formidling - og hvordan vi kan skape arenaer der uventede møter, nye metoder for kommunikasjon, læring, deling og bare det å være sammen, kan utfolde seg.

Arrangementet er initiert av kunstneren Freja Bäckman i samarbeid med Eva Rowson og Hilde Marie Pedersen, og organisert av ART + FOLK og VISP. Det vil bli innlegg av Daniela Ramos, Eva Rowson, Freja Bäckman, Hilde Marie Pedersen, Jordi Ferreiro, Maria Acaso, medlemmer av Unge Kunstkjennere og Åse Løvgren.

Arrangementet vil foregå på engelsk, og basere seg på oversettelser fra katalansk, finsk, norsk, spansk og svensk, som er innledernes morsmål.

Daniela Ramos er en kunstner som etterstreber nye måter å koble sammen kunst og publikum på. I 2017 startet hun ART + FOLK som organiserer utstillinger, workshops og kunstturer med base i Bergen.

Eva Rowson er kurator for Landmark. Hun har drevet prosjektrommet 38b i sin egen stue i London siden 2010. Hun har også arbeidet i en rekke forskjellige kunstnerkollektiver, samt ved større og mindre institusjoner, som The Showroom, Matt’s Gallery og Tate i London, samt Bergen Assembly (2016).

Freja Bäckman er for tiden AiR Bergen på USF Verftet, men bor vanligvis i Berlin. Hun arbeider som kunstner, formidler og forsker det tematiske omdreiningspunktet er knyttet til kollektive formasjoner. Hennes seneste prosjekter innbefatter I was told I chop wood like a ballet dancer, No play Feminist Training Camp, The Bright Lights of the Institution og Partisan Café ved Bergen Assembly (2016). Bäckman tar en doktorgrad ved Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Helsinki, og spiller i metalbandet Lithalsa.

Hilde Marie Pedersen er formidlingsleder ved Bergen Kunsthall. Hun er kunsthistoriker med hovedfag fra Universitetet i Bergen, og har undervist i kunstteori ved Kunstskolen i Bergen, samt i moderne kunst ved UiB.

Jordi Ferreiro er en kunstner og formidler bosatt i Barcelona. Hans prosjekter tar for seg forholdet mellom kunstneren, publikum og museet gjennom strategier basert på deltakelse, spill og fremmedgjøring. Ferreiro studerer metodikk knyttet til informasjonsoverføring, samt pedagogiske retninger som ligger utenfor normen. Hans metoder inkluderer koreograferte turer, forestillinger og interaktive lydgjennomganger.

Maria Acaso er blant lederskikkelsene i Spania og Latin-Amerika for bevegelsen Revolución Educativa, eller #rEDUvolution som hun kaller den selv. I sitt omfattende arbeid påstår hun at det sentrale spørsmålet om formidling i det 21. århundre ikke handler om hva (innhold) men hvordan (metodikk). Hun er forfatter av en rekke bøker, hvorav den seneste er Art Thinking: how to transform education through arts, (Paidos, 2017).

Unge Kunstkjennere (Linnea Halveg, Mari Hegrenes Øvrebø, Mikolaj Karbowiak and Tiril S. Absalonsen) er en gruppe dedikerte unge mennesker som arbeider for å gi ungdom en stemme i samtidskunsten. Gruppen ble dannet i Bergen Kunsthall våren 2017 med hensikten om å skape et program som inviterer unge til å bli aktivt involverte i institusjonens kreative program, gi muligheter til å jobbe med kunstnere og ansatte, få faglig erfaring, møte venner og utvikle kreative ferdigheter.

Åse Løvgren er kurator, forsker og prosjektutvikler ved VISP, en kompetanse- og nettverksorganisasjon for det visuelle kunstfeltet på Vestlandet. Institusjonen arbeider får å forbedre og legge til rette for produksjon og formidling av kunst i regionen ved å representere og gi en felles struktur for kunstnere, gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer, kritikere og leverandører av materialer og tjenester.

Arrangementet er del av Re:Imagine Europe, delfinansiert av EUs Creative Europe Programme. Dette er et fireårig prosjekt med ti partnerorganisasjoner over hele Europa som har til hensikt å undersøke hvordan vi kan bruke teknologi til å endre måtene vi samhandler og kommuniserer med hverandre og publikum på, samt utvikle nye infrastrukturer for kulturelle (og andre) institusjoner. Re-Imagine Europe er initiert av Sonic Acts (NL) og koordinert av Paradiso (NL) i samarbeid med Elevate Festival (AT), Lighthouse (UK), Ina GRM (FR), Student Centre Zagreb / Izlog Festival (HR), Landmark / Bergen Kunsthall (NO), A4 (SK), SPEKTRUM (DE) og Ràdio Web MACBA (ES).Støttet av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Kulturrådet.

Til toppen