Søk
Utstillinger
Artist Commissions Who's doing the washing up? Dette året tar Bergen Kunsthall uvanlige grep og inviterer kunstnere til å tenke sammen med oss på nye mulige organisasjonsmodeller og nye fremtidsvisjoner. Som en del av Landmarks program utvikler de inviterte kunstnerne bestillingsverk som utforsker temaer som gjestfrihet,
selvorganisering og kommunikasjonsmetoder.

Prosjektet vil materialisere seg i ulike former og i ulike deler av vårt program, fra foredrag til forestillinger, workshops og online-publikasjoner. Noen vil være mer synlige, mens andre vil arbeide bak kulissene i Bergen Kunsthalls organisasjon.

Tittelen på serien - 'Who's doing the washing up?' - er brukt til å fremheve spørsmål som ofte ikke er avgjørende når man tenker på mulige nye fremtidsvisjoner, og kommer fra en feministisk tradisjon: Hvem har en stemme? Hvem gjør jobben? Hvilket arbeid er verdsatt? Og hva skjer når man med disse spørsmålene som utgansgpunkt forestiller seg nye måter å organisere en institusjon på?

Freja Bäckman: Moving into sparsely-lit areas
20. mars 2018
Samlet i en svakt opplyst setting, og etter en idé av kunstneren Freja Bäckman på selveste Vårjevndøgn (når dag og natt er like lang), diskuterte vi hvilke typer idéutveksling som kan finne sted når vi beveger oss vekk fra institusjonens skarpe lys som er rettet mot allerede etablerte normer for opplæring og kunnskap, og inn i de svakt opplyste rom. Hvor ukjente møter og ulike måter å kommunisere, arbeide, dele, og bare være sammen på, kan utfolde seg….

More information here...

Jordi Ferreiro: Other Supports
august - november 2018
Kunstnerpedagogen Jordi Ferreiro (Barcelona, Spania), er først ut i rekken av inviterte kunstnere. Ferreiro undersøker organisatoriske strukturer gjennom deltakende performancer, lek og læringseksperimenter. Han vil jobbe med Unge kunstkjennere (UKK) og undersøke hvordan programmet til en kunstinstitusjon kan legge til rette for selvstyrte områder som gir rom for flere stemmer og måter å handle på. Gjennom en serie av møter og aktiviteter vil gruppen eksperimentere med rollen og ambisjonene til et program som reflekterer ungdommens perspektiver og behov innen kulturfeltet.

'Samarbeide med UKK: 'Other Supports'

'Overtakelse: Om å finne nye strukturer'

Aliyah Hussain og Anna Bunting-Branch: Potential Wor(l)ds
18 - 25 august 2018
Aliyah Hussain (Manchester, Storbritannia) og Anna Bunting-Branch (London, Storbritannia) er inviterte til å samarbeide om et nytt prosjekt som utforsker feministisk science fiction og dens beskrivelse av andre måter å kommunisere og organisere samfunnet på. Kunstnerne vil delta i årets utgave av POEKHALI! Landmark Takes Off (18. august 2018) og produserer et nytt audiovisuelt arbeid basert på denne utforskningen.

Mer informasjon her...

Potential Wor(l)ds

Terre Thaemlitz og Laurence Rassel: Gjestfrihet, Hemmelighold og Andre Ubrukelige Bevegelser
16 - 17 october 2018
Den legendariske multimedieprodusenten, forfatteren og DJen Terre Thaemlitz (Tokyo, Japan) er den tredje inviterte kunstneren. Thaemlitz vil presentere en serie performancer som undersøker handlinger som gjestfrihet, stillhet og hemmelighet som verktøy for sosial organisering.

Thaemlitz gjøre en sjelden liveopptreden - en miks av forelesning, lyd og video, fra hennes album ‘Lovebomb/Ai No Bakudan’ (2003), og presentere et nytt radioprogram, ‘Hospitality, Secrecy and Other Useless Movements" / «Gjestfrihet, Hemmelighold og Andre Ubrukelige Bevegelser’ som sendes live fra Bergen Kunsthall. Dette gjør hun med sin samarbeidspartner gjennom mange år, Laurence Rassel, en kulturarbeider og direktør for erg (école de recherche graphique - école supérieure des arts) i Brussel, hvis arbeid har sentrert rundt feministisk organisatorisk praksis og åpen kilde-teknologi.

Mer informasjon her...

Les intervjuet med Terre Thaemlitz, Laurence Rassel og Landmark Curator Eva Rowson

Maia Urstad og Anton Kats
21 - 25 november 2018
Til det siste arrangementet i forbindelse med vinterutstillingen «On Circulation» vil kunstnerne Maia Urstad (Bergen, Norge) og Anton Kats (Berlin, Tyskland) kombinere sine felles praksiser knyttet til kommunikasjonsteknologi og interesse for hvordan historier og fortellinger sirkuleres, registreres og arkiveres. Historier om teknologisk utvikling overser vanligvis hvordan, og av hvem, verktøy for kommunikasjon er laget. Hvordan bestemmer vår til enhver tid tilgjengelige teknologi hvilke stemmer, fortellinger og historier som skal deles? Hvem er det som får mulighet til å designe dette og hvem er det som får bruke det? Hvilke stemmer blir tatt med og hvilke blir utelatt?

Mer informasjon her...

Plattform: Om å opprettholde sirkulasjon
24. november 2018

Hensikten er å utforske, og stille spørsmålstegn ved, de makttstrukturer som sirkulerer og opprettholder historier og fortellinger. Med Andrea Francke / Wish you’d been here, Anton Kats, Maia Urstad, Emma Wolukau-Wanambwa og Hannah Gillow-Kloster (Skeivt Arkiv, Bergen).

Et spesielt Plattform-arrangement i forbindelse med Bergen Kunsthalls vinterutstilling 'On Circulation' og en avslutning på årets Landmark-program med inviterte kunstnere, ‘Who’s doing the washing up?’. Denne ettermiddagen samler vi kunstnere, forskere og aktivister for å reflektere over hvordan historier og fortellinger
sirkuleres, registreres og arkiveres - og hvordan maktstrukturene som opprettholder denne sirkulasjonen eventuelt kan brytes til fordel for andre og nyere stemmer.
I et midlertidig lydstudio, satt opp av kunstnerne Maia Urstad og Anton Kats på Bergen Kunsthall, vil vi undersøke spørsmål som: Hvordan bestemmer teknologien som er tilgjengelig for oss hvilke stemmer, historier og fortellinger som deles? Hvem er det som får muligheten til å formgi dette og hvem får lov til å bruke det? Hvilke stemmer blir tatt med og hvilke blir utelatt?

Mer informasjon her...

Supported by Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union. A four-year project presented by ten cultural organisations from across Europe, with an aim to respond to technological advances continue to change the ways that we interact and urge us to explore new modes of operation. Coordinated by Paradiso (NL) in collaboration with Elevate Festival (AT), Lighthouse (UK), Ina GRM (FR), Student Centre Zagreb / Izlog Festival (HR), Landmark - Bergen Kunsthall (NO), A4 (SK), SPEKTRUM (DE) and Ràdio Web MACBA (ES).

Acción Cultural Española (AC/E) also supports the commission for Jordi Ferreiro through the Programme for the Internationalisation of Spanish Culture (PICE), in the framework of the Mobility grants.

Til toppen