Søk
Utstillinger
Andrea Büttner Shepherds and Kings
Åpner:
Fredag 24. august
20.00 Utstillingen åpner
22.00 Åpningsfest med DJ-duoen JIJU - Julie Silset og Jiska Huizing.

Plattform:
Lørdag 25. august, 12.00
Axel Wieder i samtale med Andrea Büttner

Lørdag 13. oktober, 14:00
Christopher P. Heuer, University of Rochester, New York

Omvisninger:
Hver søndag, 14.00
Torsdag 23. august, 18.00 for medlemmer med kunstneren tilstede
Søndag 26. august, 13.00 for barnefamilier

Ekstra omvisning
Søndag 30. september, 14:00
Med John Birks, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

I den tyske kunstneren Andrea Büttners utstillinger knyttes kunsthistorien til sosiale og etiske temaer som fattigdom, arbeid, samfunn og tro. Hennes arbeider er basert på inngående undersøkelser av spesialiserte emner, eller konkrete situasjoner, og tar i bruk en rekke ulike medier, som tresnitt, glassmaleri eller vev, i tillegg til video, foto og arbeid med naturmaterialer som mose. I «Shepherds and Kings» viser Büttner tre lysbildeserier i storformat, samlet for første gang i samme utstilling. Disse verkene representerer viktige deler av hennes undersøkelser, og blir i utstillingen komplementert av en serie møbel-objekter og en omfattende vegginstallasjon med tekstiler som normalt brukes til arbeidsklær.

Büttners fokus på gjeteren og kongen som symbolske motiver kan sees i forlengelse av hennes vedvarende interesse for temaer som skam, sårbarhet og selvrespekt, samt de overordnede verdisyn og trossystemer som understøtter disse. Tittelverket Shepherds and Kings (2017) samler en rekke bilder av ulike fremstillinger av Kristi fødsel gjennom kunsthistorien. Både gjetermotivet og kunstnerens tidligere undersøkelse av tiggerens ikonografi, gir grunnlag for nye måter å forstå kjente bilder slik de bidrar til å forme vår kollektive bevissthet. Med opphav i religiøse motiver, og som del av en historisk fremstilling av fattigdom og makt, er disse bildene fremdeles relevante i dag, særlig i forhold til debatter om sosiale goder og sosialt ansvar.

Verket The Archive of the Lives of the Little Sisters of Jesus with Circuses and Fun Fairs, Tre Fontane, Rome (2012) gir et innblikk i livet og arbeidet til The Little Sisters of Jesus. Disse nonnene tilhører en kontemplativ orden som ikke driver misjonsarbeid, men i stedet deler andre menneskers sekulære arbeidsliv. I Büttners installasjon er det søstrenes egne fotografier vi får se, med innblikk i deres arbeid ved ulike sirkus og fornøyelsesparker verden over i løpet av ordenens historie. Nonnenes oppriktige hengivenhet og uselviske ønske om å gi, står i sterk kontrast til vår tids markedsorienterte opplevelsesøkonomi. Bildene portretterer en livsstil hvor nonner, som arbeider i et rent kvinne-kollektiv, veksler mellom religion og politikk, mellom kontemplasjon og underholdning, og problematiserer etablerte oppfatninger av politiske strategier. I utstillingen inngår også en serie benker, hvor rygglenene er laget av Büttner i samarbeid med en vever som vanligvis produserer prestekjortler. Rygglenene er montert på veggen og fungerer slik både som maleri og som funksjonelt møbel, hvor betrakteren plasseres med ryggen til verket.

Den tredje billedserien, Stereoscopic slide show from the Whitehouse collection (mosses and field trips) (2014), viser mennesker i bøyde positurer, lenende og krypende langs bakken mens de leter etter mose, i tillegg til nærbilder av ulike mosearter. Mosen har ofte vært klassifisert av botanikere som en laverestående plantevekst, med bakgrunn i dens horisontale vekst, rett på bakken, og i skyggen av andre planter. Mosen er også en såkalt kryptogam, og Büttner interesserer seg for plantens «skeive» karakter (dens «queerness»), med en «skjult seksualitet», der formeringsformen er ukjent og foregår uten blomst eller frø. Lysbildeserien vises i sammenheng med en ny installasjon av stein og mose, hentet i Kunsthallens nærmiljø. Samlet viser Büttner kompleksiteten og skjønnheten i disse plantene, med en evne til å vokse på nesten alle typer underlag.

Live stream fra Plattform 25. august:Christopher Heuer - The Vagrant Aesthetic from Bergen Kunsthall on Vimeo.Til toppen