Søk
Utstillinger
The Otolith Group In the Year of the Quiet Sun Bergen Kunsthall åpner vårens program med In the Year of the Quiet Sun, den første større presentasjonen i Norden av The Otolith Group.
Åpning: fredag 17. januar kl 20:00. Gratis inngang på åpningen mellom 20-22
Kuratorer: Martin Clark og Steinar Sekkingstad

The Otolith Group sin første utstilling i Norge, ”In the Year of the Quiet Sun”, sammenstiller ulike aspekter ved det store pan-afrikanske prosjektet fra midten av det 20. århundret. Utstillingen gjør bruk av ulike medier og grep som animasjon, video, interiørdesign, lesesal og publikasjoner i en undersøkelse av den pan-afrikanske visjonen som var ment å lede frem mot en total frigjøring av det afrikanske kontinentet fra de europeiske kolonimaktene.

Arbeidene i utstillingen uttrykker en besynderlig anomali, nedfelt i postsystemets politikk, maktens infrastrukturer og det man kunne kalle tidsskriftets diplomati. Ved å se på blant annet nasjonale frimerker, peker utstillingen både på de ikoniske og indeksikalske betydningene i dette materialet, i tillegg til ambisjonene, alibiene og misbruken av suverenitet som ofte ligger nedfelt her.


In the Year of the Quiet Sun (film still), 2013 by The Otolith Group. Courtesy and copyright the artists

I installasjonen Statecraft (2014) blir avkoloniseringens korte århundre og frigjøringen av de afrikanske statene presentert som en politisk kalender satt sammen av masseproduserte frimerker. Frimerkene, utstedt til minne om afrikanske nasjonalstaters uavhengighet, fra Liberia i 1847 til Sør- Sudan i 2011, er integrert i et helhetlig visningsformat der parallellene mellom pan-afrikansk popestetikk og sosialrealistisk portrettkunst blir påfallende. Statecraft ser ikke bare på frimerket som et historisk og dokumenterende tidsvitne, men snarere som en form for ondskapens medium der både diktatorisk enevelde og revolusjonære frigjøringsfigurer oppheves og sidestilles.

Essayfilmen In the Year of the Quiet Sun (2013) låner tittelen fra et solfenomen som oppstår hvert ellevte år når solens overflate avkjøles. Fra november 1964 til november 1965 publiserte en rekke land frimerker til minne om den første vitenskapelige ekspedisjonen som skulle studere solen som følge av dens nedkjølte overflate. Idet frimerkene rettet oppmerksomheten mot solen, overså de ustabiliteten og uroen på bakken i de nylig frigjorte afrikanske statene.


In the Year of the Quiet Sun (film still), 2013 by The Otolith Group. Courtesy and copyright the artists

Grunnleggelsen av Verdenspostforeningen (Universal Postal Union /UPU) i Bern i 1874 er på mange måter også etableringen av en tidlig imperialistisk infrastruktur. I forlengelsen av en slik lesning kan man også se René de Saint-Marceaux sitt skulpturelle monument over UPU fra 1907 som ett første forsøk på å visualisere global kommunikasjon. Animasjonsfilmen Sovereign Sisters (2014), utviklet av The Otolith Group og animert av ScanLab, gjør dette monumentet til utgangspunkt for en digital hymne over automatikken i slike globale infrastrukturer.


In the Year of the Quiet Sun (film still), 2013 by The Otolith Group. Courtesy and copyright the artists

Utstillingens andre store installasjon, One Out of Many Afrophilias (2014), oppsummerer den stridslystne og kontroversielle energien fra tidsskriftet Transition, grunnlagt i 1961 i Kampala, Uganda, av poet og redaktør Rajat Neogy. One Out of Many Afrophilias består av en lesesal omsluttet av en grafisk interiørdekor basert på den innflytelsesrike afrikanske kosmopolitismen man finner i Transition, fremstilt her som en fiktiv skyline i utstillingsrommet.

Gjennom en distansert og abstrahert bruk av design og dekor, sammen med essayistisk video og en nifs, nærmest spøkelsesaktig, animasjonsfilm – løfter arbeidene i ”In the Year of the Quiet Sun” frem den pan-afrikanske designen og hvordan den ble utøvet og fortsatt utøves. Ved å understreke nettopp dette aspektet ved visuell og mediert kommunikasjon, antydes også en fortryllelse som nylig etablerte stater uttrykker overfor sine innbyggere, borgere i eksil, flyktninger og diaspora.

THE OTOLITH GROUP ble etablert i 2002 av Anjalika Sagar og Kodwo Eshun. De bor og arbeider i London.

De nye verkene i utstillingen er produsert i samarbeid med Casco – Office for Art, Design and Theory, Utrecht, hvor utstillingen vil bli vist høsten 2014 i samarbeid med Artsonje Center, Seoul. Videoverket In the Year of the Quiet Sun er en samproduksjon med Haus der Kulturen der Welt i Berlin.

Plattform: The Otolith Group
Fredag 17. januar kl 18:30

I forkant av åpningen inviterer vi til Plattform med kunstnergruppen The Otolith Group i samtale med Martin Clark og Steinar Sekkingstad.
Gratis inngang!

Plattform: WORLD 3
Torsdag 6. mars kl 19:00

I forbindelse med utstillingen utgis boken WORLD 3 av The Otolith Group. Boken lanseres som en del av foredragsserien Plattform torsdag 6. mars kl 19:00

OMVISNINGER I UTSTILLINGEN:
Torsdag 16.01 kl 18 - forhåndsvisning for medlemmer
Søndag 19.01 kl 13 - for barnefamilier
Søndag 19.01 kl 15 - for publikum
Torsdag 23.01 kl 18 - gratis kveldsomvisning
Torsdag 30.01 kl 18 - gratis kveldsomvisning
Torsdag 06.02 kl 18 - gratis kveldsomvisning

Til toppen