Søk
Formidling
Skoler

Bergen Kunsthall ønsker alle skoleklasser hjertelig velkommen til en morsom og lærerik omvisning i våre utstillinger. I Bergen Kunsthall har vi stadig skiftende utstillinger, med tilrettelagt program for skoleklasser til hver utstilling.

Vårt formidlingsprogram er en del av den kulturelle skolesekken, og er gratis for grunnskolen.

Metode og mål
Vi vektlegger en kunstformidling der begreper som dialog, opplevelse og aktivitet er viktige. Sammen med barna blir ulike fenomener i samtidskunsten diskutert og studert. Vår formidlingsform består av en teoretisk og en praktisk del. I den praktiske delen tar vi opp ulike kunstuttrykk som elevene har fått kjennskap til i utstillingen, og arbeider videre med disse. Vårt mål er at samtale og konkretisering skal øke forståelsen for samtidskunsten, samt utvide barnas kommunikative kompetanse innenfor kunstfeltet.

Vi tilbyr omvisninger for skoler på følgende dager:
Mandag - fredag kl. 08:30 – 16:00

For mer informasjon om de ulike programmene og påmelding kan dere ta kontakt med Hilde Marie Pedersen,
Rasmus Meyers allè 5, 5015 Bergen,
Tlf. 94015056
E-post:

Plass på våre program for skolene kan bestilles på Den Kulturelle Skolesekken sine sider.
1. - 4. trinn
Sandra Mujinga SONW Shadow of New Worlds Bli med inn i Sandra Mujingas spennende verden, inspirert av science fiction og ideen om alternative verdener.
Tid 1,5 t

Sandra Mujinga ble født i Den demokratiske republikken Kongo i 1989, men har vokst opp i Oslo. Hun arbeider med digitale medier, og har i flere år utforsket hvordan digitale virkemidler og alle de rare forbindelsene på internett gir muligheter til å forme en identitet som migrant, som et menneske som hører til flere steder slik hun selv gjør. Spørsmål som hvordan vi «lever» i den digitale verdenen og hvordan vi kan forme denne gjerne helt annerledes enn vår virkelige verden, er vesentlig for Mujinga. Men det er ikke bare i den digitale verden Mujinga befinner seg i. Som en del av det å skape sin egen verden er hun opptatt av hvordan både mennesker og dyr har en enorm stor tilpasningsevne, ofte for å passe inn i omgivelsene og/eller for å overleve. Utstillingen vil presentere videoverk, installasjoner, skulpturer og lydinstallasjoner. Mye av hennes kunstverk er inspirert av Hiphop og mote, og tekstiler blir ofte brukt i hennes skulpturer. Ofte får de tekstile skulpturene animalske former som kan ligne på elefanter eller blekkspruter, med snabler og tentakler.

VERKSTED:
Hvordan og hva vil vi være hvis vi kunne velge helt selv? Vil vi være en superhelt med superkrefter, et dyr eller kanskje bare være usynlig? Eller bare være den vi er. Og hvordan vil stedet vi bor være? Elevene skal lage og «sende» et postkort fra fremtiden til seg selv.

MÅL:
Elevene skal reflektere over hva det vil si å være seg selv (identitet), og hvordan internett og sosiale medier er med på å skape ulike identiteter.
Program hele året Bli med å utforske skulpturene i Byparken!
Tid: 45 min – 1t

Bergen Kunsthall er plassert midt i Byparken i Bergen, omgitt av mange skulpturer som man gjerne går forbi daglig uten egentlig å se dem. Alle har sin historie, og flere av dem viser også til vår by sin historie. Gjennom en tur i parken rundt Lille Lungegårdsvann skal vi bli nærmere kjent med flere av skulpturene, samt kunstnerne bak. Det er flere kjente norske kunstnere som står bak utformingen av skulpturene, blant annet Arnold Haukeland, Gustav Vigeland og Knut Steen er representert her.

Skulpturene i parken viser en utvikling fra den helt tradisjonelle skulpturen til den modernistiske, noe vi også skal ta for oss. Vi skal i tillegg snakke om offentlig skulptur generelt, og snakke litt om debatten som alltid oppstår når det gjelder utsmykking i byen. Dette er også en fin åpning for et videre arbeid om Bergens historie, eller elevene kan ta for seg en av skulpturene og jobbe videre med skulptur og kunstnere på skolen.
5. - 7. trinn
Sandra Mujinga SONW Shadow of New Worlds Bli med inn i Sandra Mujingas spennende verden, inspirert av science fiction og ideen om alternative verdener.
Tid 1,5 t

Sandra Mujinga ble født i Den demokratiske republikken Kongo i 1989, men har vokst opp i Oslo. Hun arbeider med digitale medier, og har i flere år utforsket hvordan digitale virkemidler og alle de rare forbindelsene på internett gir muligheter til å forme en identitet som migrant, som et menneske som hører til flere steder slik hun selv gjør. Spørsmål som hvordan vi «lever» i den digitale verdenen og hvordan vi kan forme denne gjerne helt annerledes enn vår virkelige verden, er vesentlig for Mujinga. Men det er ikke bare i den digitale verden Mujinga befinner seg i. Som en del av det å skape sin egen verden er hun opptatt av hvordan både mennesker og dyr har en enorm stor tilpasningsevne, ofte for å passe inn i omgivelsene og/eller for å overleve. Utstillingen vil presentere videoverk, installasjoner, skulpturer og lydinstallasjoner. Mye av hennes kunstverk er inspirert av Hiphop og mote, og tekstiler blir ofte brukt i hennes skulpturer. Ofte får de tekstile skulpturene animalske former som kan ligne på elefanter eller blekkspruter, med snabler og tentakler.

VERKSTED:
Hvordan og hva vil vi være hvis vi kunne velge helt selv? Vil vi være en superhelt med superkrefter, et dyr eller kanskje bare være usynlig? Eller bare være den vi er. Og hvordan vil stedet vi bor være? Elevene skal lage og «sende» et postkort fra fremtiden til seg selv.

MÅL:
Elevene skal reflektere over hva det vil si å være seg selv (identitet), og hvordan internett og sosiale medier er med på å skape ulike identiteter.
Program hele året

Bli med å utforske skulpturene i Byparken!!


Tid: 45 min – 1t

Bergen Kunsthall er plassert midt i Byparken i Bergen, omgitt av mange skulpturer som man gjerne går forbi daglig uten egentlig å se dem. Alle har sin historie, og flere av dem viser også til vår by sin historie. Gjennom en tur i parken rundt Lille Lungegårdsvann skal vi bli nærmere kjent med flere av skulpturene, samt kunstnerne bak. Det er flere kjente norske kunstnere som står bak utformingen av skulpturene, blant annet Arnold Haukeland, Gustav Vigeland og Knut Steen er representert her. Skulpturene i parken viser en utvikling fra den helt tradisjonelle skulpturen til den modernistiske, noe vi også skal ta for oss. Vi skal i tillegg snakke om offentlig skulptur generelt, og snakke litt om debatten som alltid oppstår når det gjelder utsmykking i byen. Dette er også en fin åpning for et videre arbeid om Bergens historie, eller elevene kan ta for seg en av skulpturene og jobbe videre med skulptur og kunstnere på skolen.

Kunsthistoriekurs


Kan et sykkelhjul være kunst?
Tid: 1,5 - 2 t

Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagn som ”det der er ikke kunst!” har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse. Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag. Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. De skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.
8. - 10. trinn
Sandra Mujinga SONW Shadow of New Worlds Bli med inn i Sandra Mujingas spennende verden, inspirert av science fiction og ideen om alternative verdener.
Tid 1,5 t

Sandra Mujinga ble født i Den demokratiske republikken Kongo i 1989, men har vokst opp i Oslo. Hun arbeider med digitale medier, og har i flere år utforsket hvordan digitale virkemidler og alle de rare forbindelsene på internett gir muligheter til å forme en identitet som migrant, som et menneske som hører til flere steder slik hun selv gjør. Spørsmål som hvordan vi «lever» i den digitale verdenen og hvordan vi kan forme denne gjerne helt annerledes enn vår virkelige verden, er vesentlig for Mujinga. Men det er ikke bare i den digitale verden Mujinga befinner seg i. Som en del av det å skape sin egen verden er hun opptatt av hvordan både mennesker og dyr har en enorm stor tilpasningsevne, ofte for å passe inn i omgivelsene og/eller for å overleve. Utstillingen vil presentere videoverk, installasjoner, skulpturer og lydinstallasjoner. Mye av hennes kunstverk er inspirert av Hiphop og mote, og tekstiler blir ofte brukt i hennes skulpturer. Ofte får de tekstile skulpturene animalske former som kan ligne på elefanter eller blekkspruter, med snabler og tentakler.

VERKSTED:
Hvordan og hva vil vi være hvis vi kunne velge helt selv? Vil vi være en superhelt med superkrefter, et dyr eller kanskje bare være usynlig? Eller bare være den vi er. Og hvordan vil stedet vi bor være? Elevene skal lage og «sende» et postkort fra fremtiden til seg selv.

MÅL:
Elevene skal reflektere over hva det vil si å være seg selv (identitet), og hvordan internett og sosiale medier er med på å skape ulike identiteter.
Kunsthistoriekurs "Kan et sykkelhjul være kunst?" Kurset gir en innsikt i kunstens utvikling fra tidlig renessanse frem til i dag. Dette er et av våre faste program, og tilbys hele året.
Tid: 1,5 - 2t
Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagn som ”det der er ikke kunst!” har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse.

Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag.

Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. De skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.
Videregående skole
Alle våre formidlingsprogram er gratis for skolene. En omvisning varer fra 45 min til 1 time. Hvis dere ønsker verksted i tillegg til omvisning må det beregnes 1,5 timer.
Sandra Mujinga SONW Shadow of New Worlds Bli med inn i Sandra Mujingas spennende verden, inspirert av science fiction og ideen om alternative verdener.
Tid 1,5 t Kun omvisning 1 t

Sandra Mujinga ble født i Den demokratiske republikken Kongo i 1989, men har vokst opp i Oslo. Hun arbeider med digitale medier, og har i flere år utforsket hvordan digitale virkemidler og alle de rare forbindelsene på internett gir muligheter til å forme en identitet som migrant, som et menneske som hører til flere steder slik hun selv gjør. Spørsmål som hvordan vi «lever» i den digitale verdenen og hvordan vi kan forme denne gjerne helt annerledes enn vår virkelige verden, er vesentlig for Mujinga. Men det er ikke bare i den digitale verden Mujinga befinner seg i. Som en del av det å skape sin egen verden er hun opptatt av hvordan både mennesker og dyr har en enorm stor tilpasningsevne, ofte for å passe inn i omgivelsene og/eller for å overleve. Utstillingen vil presentere videoverk, installasjoner, skulpturer og lydinstallasjoner. Mye av hennes kunstverk er inspirert av Hiphop og mote, og tekstiler blir ofte brukt i hennes skulpturer. Ofte får de tekstile skulpturene animalske former som kan ligne på elefanter eller blekkspruter, med snabler og tentakler.

VERKSTED:
Hvordan og hva vil vi være hvis vi kunne velge helt selv? Vil vi være en superhelt med superkrefter, et dyr eller kanskje bare være usynlig? Eller bare være den vi er. Og hvordan vil stedet vi bor være? Elevene skal lage og «sende» et postkort fra fremtiden til seg selv.

MÅL:
Elevene skal reflektere over hva det vil si å være seg selv (identitet), og hvordan internett og sosiale medier er med på å skape ulike identiteter.
Kunsthistoriekurs "Kan et sykkelhjul være kunst? Kurset gir en introduksjon til kunstens utvikling fra tidlig renessanse frem til i dag. Dette er et av våre faste program, og tilbys hele året.
Tid: 1 - 2 t

Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagn som ”det der er ikke kunst!” har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse.

Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag.

Elevene får kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltakelse. Sammen skal vi diskutere bilder og viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Dette er et program som kan ta en time hvis ønskelig, eller man kan avslutte programmet med en omvisning i pågående utstilling. Da vil vi bruke en halv til en time lenger tid.
Kulturkort for ungdom Kulturkortet for ungdom blir delt ut gratis til ungdommer i alderen 16 – 19 år.
Hovedmålet med kulturkortet er at ungdom skal få et bredere kjennskap til kulturtilbudene i fylket, og at de skal benytte seg av andre tilbud enn de som allerede benyttes av ungdom.

I Bergen Kunsthall kan ungdom gå gratis på alle utstillingene med kulturkortet.

Til toppen