Søk

Unge Kunstkjennere

Unge kunstkjennere ble startet våren 2017, og i dag har vi en gruppe dedikerte ungdommer som arbeider for å gjøre samtidskunst mer tilgjengelig for andre unge.

Men vi vil gjerne ha flere! Er du i alderen 13 til 23, som ønsker å møtes en eller flere ganger i måneden for å diskutere kunst, se utstillinger, og planlegge programmet for andre unge, er du hjertelig velkommen.

Målsettingen er at dere selv skal lage et formidlingsprogram med utgangspunkt i en pågående utstilling, som skal presenteres for annen ungdom. Programmet skal være et ”fristed” som gir muligheten til å bli aktivt involvert i institusjonens kreative program, gi anledning til å arbeide med kunstnere og ansatte, få profesjonell erfaring, møte venner og utvikle kreative evner. Med prosjektet ønsker vi å gi ungdom en egen stemme i samtidskunstfeltet.

Blant konkrete aktiviteter jobber vi med sosiale medier som facebook og instagram, fanzine, avisinnlegg, samt muntlige presentasjoner og omvisninger. Målet er at unge gis anledning til å bruke egne virkemidler og arenaer for å nå ut til annen ungdom, men også at de slik vil få muligheten til å bli hørt i den allmenne samtidskunstdebatten.

Unge kunstkjennere i dag består av: Jan Martin Wåge, Mari Hegrenes Øvrebø, Linnea Halveg, Lisa Holmås, Mikolaj Karbowiak

Dino Dikic leder prosjektet sammen med formidlingsleder Hilde Marie Pedersen. Dikic har en bachelorgrad i grafikk og PPU fra KHiB, har ledet flere ulike kunstkurs for ungdom, og er selv aktiv som kunstner.

Oppstart i høst er fredag den 7. september kl. 16.00 - 18.00.
Deretter blir det annenhver torsdag fremover fra kl. 16.00 - 18.00
Prosjektet er gratis

Påmelding:

Følg Unge Kunstkjennere på facebook og instagram!
Til toppen