Søk

Kunsthistorier

Med kunsthistoriker Hilde Marie Pedersen og kunstner Håkon Holm-Olsen.

I høst åpner vi opp for en ny sesong - sesong 4 - med Kunsthistorier, med syv nye foredrag om kunst. Foredragene vil ta for seg ulike tilnærminger til kunsthistorien generelt eller være mer rettet mot spesifikke kunstnere/kunstverk. Relasjonen kunst og samfunn er en viktig innfallsvinkel for foredragene, men også det å presentere en historie om kunst som skiller seg fra en mer tradisjonell og kronologisk fremstilling av kunsthistorien.Noen av høstens temaer er Britisk kunst og Tegninger av Ernst Haeckel. Kurset krever ingen forkunnskaper, men vi håper det vil generere større interesse og forståelse for kunsten i dag. Hver sesong tar for seg nye kunsthistorier.


Oppstart onsdag den 04. oktober 2017 kl. 18:00
Kurset vil gå over 7 onsdager x 2 timer inkl. kaffepause m/utvalgt sjokolade

Pris: ordinær kr. 1550
student kr. 775
medlem -30%

Nærmere informasjon om kurs og påmelding:
Frist for påmelding 29. september.


Det tas forbehold om nok påmeldte for at kurset avholdes.Til toppen