Søk
Arrangementer
Å skape en samtale VISP / Norwegian Art Yearbook   Landmark  Kunstnersamtale


Fjorårets Bergen Assembly brøt med det klassiske biennaleformatet. I stedet for en stor utstilling som sto i en avgrenset periode, besto biennalen av flere parallelle prosjekter som foregikk over hele året, og som satte i gang flere mindre samtaler. I en artikkel i årets utgave av Norsk kunstårbok skriver Grethe Melby om hvordan dagspressen, med sitt fokus på det dagsaktuelle, ikke greier å ta opp i seg slike prosjekter.

Hvordan kan man som kunstner forholde seg til at det man gjør ikke er kompatibelt med kunstjournalistikken? Skal man forsøke å tilpasse seg og finne nye strategier for å nå pressen, eller finnes det andre arenaer og andre måter å kommunisere på? Flere kunstnere i dag ønsker å utvikle egne del-offentligheter som egner seg bedre for deres måte å arbeide på.

Søndag 10. september inviterer vi til samtale om dette i forbindelse med lanseringen av Norsk Kunstårbok i Bergen. Inger-Johanne Brautaset (The Road to Aleppo), Katrine Meisfjord og Gitte Sætre (Soups & Stories), Erik Friis Reitan (billedkunstner og debattant) vil kort presentere sine prosjekter og hvilke valg de har gjort for å skape en samtale på egne premisser. Samtalen vil innledes av Grethe Melby med bakgrunn i hennes artikkel i Norsk kunstårbok.

En kostnadseffektiv redaksjon vil ønske seg de store begivenheter med fengende overskrifter. Men det er ikke bærekraftig for kunstfeltet. Der gjelder det å investere i hverdagens samtaler. De små og tilsynelatende ubetydelige samtalene mellom mennesker som ikke nødvendigvis har et stort navn i kunstfeltet.
Fra Melby sin artikkel i Norsk Kunstårbok.

PROGRAM:

- Presentasjon av Norsk kunstårbok 2016 ved redaktør Ketil Nergaard med glimt fra kunståret som gikk

- Innledning om kunstdekningen i dagspressen ved Grethe Melby

- Panelsamtale og korte presentasjoner av kunstnere og prosjekter. I panelet sitter Inger-Johanne Brautaset, Katrine Meisfjord og Grethe Melby.

Ordstyrer: Ketil Nergaard
Lett servering, gratis inngang
Årboken vil være til salgs til redusert pris under arrangementet

Foto: Bergen Assembly 2016: freethought Invites, Hordaland Kunstsentrum. Foto: Tor Steffen Espedal

Til toppen