Søk
Arrangementer
Espen Gleditsch og Dag Erik Elgin Plattform   Landmark, Kunsthallen  Kunstnersamtale


Plattform er Bergen Kunsthalls serie med presentasjoner, foredrag og debatter med de fremste kunstnere, kuratorer og teoretikere på samtidskunstscenen.

Plattform presenterer en samtale med Espen Gleditsch og Dag Erik Elgin, i forbindelse med Gleditsch sin utstilling Polymorphous Magical Substance.

Gratis inngang!
I Polymorphous Magical Substance presenterer Espen Gleditsch en ny tolkning av sin egen utstilling fra 2016, som først ble vist ved Kunstnerforbundet i Oslo. Utstillingen består av en serie polaroidfotografier av modernistisk arkitektur. Gleditsch vektlegger de maleriske sidene ved arkitekturen, i skjæringspunktet mellom det konkrete og det abstrakte, i møtet mellom lys, farge, form og flate. Det intime polaroidformatet tillater ingen form for etterbehandling og justering i etterkant. Det gjengir heller ikke farger nøyaktig slik de er i virkeligheten, men skaper sitt eget fargeskjema.

Espen Gleditsch bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo (MA, 2015).

Dag Erik Elgin arbeider med en pågående undersøkelse av maleriets historie i spenningsfeltet mellom modernismens idealer og samtidens visuelle uttrykk. Arbeidet er forankret i maleri som daglig praksis og verktøy for historisk analyse, og tekstproduksjon inngår som en vesentlig komponent. Av aktuelle utstillinger kan nevnes: The Armory Show, New York 2017, Originals Grisaille, OSL Contemporary 2017, Expanding Frontiers, Fondation Hippocréne Paris 2016, In search of Matisse, Henie Onstad Kunstseter (HOK) 2015, Black Mountain-An interdisciplinary Experiment, Hamburger Bahnhof Berlin 2015. Elgin ble tildelt Carnegie Art Award 2014 og var professor ved Kunstakademiet i Oslo 2010-2016.

I forbindelse med samtalen lanseres boken Polymorphous Magical Substance, som utgis av forlaget HEAVY Books. Utgivelsen er en selvstendig artist book som tar utgangspunkt i samme prosjekt som presenteres på Bergen Kunsthall. Boken rommer et utvidet utvalg fotografier fra prosjektet, og utstillingsrommets malte vegger er videreført i bokens sider.

Til toppen