Søk
Arrangementer
Bergen Arkitektforening   Landmark  Forelesning


Og Arkitekter presenterer sine mangfoldige oppgaver innenfor de forskjellige for fagene som bl.a. boliger, helsebygg og sykehjem, skoler og barnehager, kontor- og næringsbygg, forskningsbygg, kultur.

Gratis inngang!

Og Arkitekter er et Bergensbasert arkitektkontor som på tross av sin unge alder, er et velrenommert selskap med historie så langt tilbake som til 1948. Firmaet er et resultat av at Arkitektkontoret Vaardal-Lunde (etablert 1948) og Arkitektkontoret Ulf Røstøen AS (etablert 1974) i 2010 slo seg sammen for å bli konkurransedyktige i større deler av det arkitekturfaglige markedet i 2010. I senere tid har Wiberg Arkitektur og plan (etablert 1964) og Lund & Partnere (etablert 1987) blitt en del av firmaet.

Firmaets satsningsområder innen for fag er arkitektur, interiørarkitektur og plan- og reguleringsoppgaver. Selskapet er i stadig vekst, et av Vestlandets største arkitektkontor og teller i dag omlag 40 dyktige og engasjerte medarbeidere. Og Arkitekter setter i fokus sin faglige tyngde og lange erfaring til å skape arkitektur tilpasset brukerenes og samfunnets behov.

Til toppen