Søk
Arrangementer
Slippfest for Magasinet KOTE NLA Hordaland presenterer   Landmark  ForelesningMagasinet KOTE er et uavhengig tidsskrift drevet av studenter (blant annet fra NMBU, AHO og BAS) og nyutdannede. KOTE er til for meningsytringer, fag, debatt, og formidling av kunnskap om våre fysiske omgivelser. De fokuserer på å belyse omgivelsene våre på en nyansert måte med bidragsytere fra ulike fagfelt, profesjoner og institusjoner. Les mer om KOTE her: http://www.magasinetkote.no/
Papirutgaven av KOTE utgis to ganger i året og for første gang blir det holdt slippfest for magasinet også i Bergen. I tillegg til å få tak i en rykende fersk og gratis utgave av magasinet, blir det holdt innlegg av blant annet redaktør Marie Meulman. Dette blir både et faglig og sosialt arrangement med musikk og mulighet til å bli utover kvelden for hyggelig samvær. Mer informasjon om programmet kommer.

KOTE #7 handler om tema ATMOSFÆRE:
Våre fysiske omgivelser kan beskrives. De kan beskrives subjektivt: hvordan opplever jeg stedet? Oppleves det som åpent, lukket, varmt eller kaldt?
De kan også beskrives objektivt som ved en analyse av lysforhold, temperatur, materialer, dimensjoner og volum.
Å beskrive et steds atmosfære er en kompleks, men viktig øvelse. Som formgivere må vi også være i stand til å kunne si noe om atmosfære allerede før prosjektet er realisert. Hvordan blir et ønske om å skape en bestemt atmosfære ivaretatt i møte med byggherre og kommersielle aktører?
Temaet blir undersøkt og belyst gjennom ulike medier som film, tekst, foto og studier av både realiserte og ikke-realiserte prosjekter.

Til toppen