Søk
Arrangementer
Foredrag av Tarald Lundevall (Snøhetta/AHO) Bergen Arkitektforening   Landmark  ForelesningTarald Lundevall er partner i Snøhetta og professor på AHO. Han har stor og variert praksis - fra Vesterålen til Alexandria - gjennom flere tiår. Hans spesialfelt i undervisningen på AHO er professional knowledge - hva slags kunnskap bør egentlig arkitekten ha - i en skiftende verden.

Tarald Lundevall er også aktuell med boken Arkitektarbeid. Bokas hensikt er å gjøre studenter og yngre arkitekter fortrolig med de vanligste oppgaver, prosesser, begreper og verktøy arkitekten møter. Forfatteren beskriver den utøvende arkitektens rolle i samfunnet og i typiske oppdragssituasjoner, og gjennomgår offentlig- og privatrettslige rammebetingelser for utøvelse av faget. Han legger stor vekt på kommunikasjon; arkitektens evne til å kommunisere godt er avgjørende for å lykkes profesjonelt.

Til toppen