Søk
Utstillinger
Torbjørn Rødland Festspillutstillingen 2018: Fifth Honeymoon Torbjørn Rødlands festspillutstilling i Bergen Kunsthall vil bestå av utelukkende nye arbeider, og representerer på den måten et nytt kapittel i hans pågående utforskning av fotografiets kompleksitet.

Åpning:
Torsdag 24. mai kl 13:00

Omvisninger:
Hver søndag
Tirsdag 22. mai kl 18:00 for medlemmer
Søndag 27. mai kl 13:00 for barnefamilier

Plattform
Lørdag 26. mai kl 14:00 - Torbjørn Rødland

Selv beskriver Rødland de nye arbeidene på en liketil og nøktern måte: ”Utstillingen vil romme fargebilder av ansikter, kropper og tabletop-arrangerte objekter, samt dobbelteksponeringer i svart-hvitt, hovedsakelig fotografert i Los Angeles.” Beskrivelsen er en presis oppsummering av kunstnerens billedvokabular, men er neppe dekkende for den ambivalente erfaringen fotografiene er opphav til. I tillegg til portretter, er menneskekroppen like ofte representert med studier av kroppsdeler som hender, føtter, ankler, knær og ansikter – eller den opptrer som iscenesatte og typologiske ”karakterer” fanget midt i et pregnant øyeblikk. De isolerte kroppsdelene behandles på samme konstruerte møte som utvalget av gjenstander og overflater man møter i andre motiver.

Opplevelsen av Rødlands kontrollerte studiokomposisjoner beskrives ofte ved en rekke motsetningsfulle begreper: Underlig, frastøtende, stygt, pervertert og ubehagelig, men samtidig umiddelbart gjenkjennelig, forførende vakkert, erotisk og tiltrekkende. Denne kompleksiteten er kanskje det mest definerende trekket ved Rødlands bilder. Med bakgrunn i 1990-tallets analytiske fotokunst, fastholder Rødland et nivå av kritisk refleksjon omkring fotografiet som objekt. I forlengelsen av 1980-tallets ”Pictures Generation” ble ”bildet” gjenstand for inngående analyse, via kritisk teori, kulturstudier, feministisk kritikk, appropriasjon og postmodernistisk tenkning. Samtidig er Rødland primært en billedskapende fotograf. Hans arbeider unngår konsekvent å lukke det enkelte bildet om seg selv i en selvrefererende og selvtilstrekkelig helhet, men bidrar snarere til å åpne opp bildet, og innlemme det i en mer aktiv deltakelse i verden.

At Rødland tilfører estetiske kategorier som det lyriske, det romantiske og det søte, handler om å ta fotografiets sensualitet på alvor og undersøke de forførende kvalitetene i et fotografisk øyeblikk. Slik behandler Rødland fotografiet både som materialitet, som et manipulativt medium for formidling av emosjoner, og som et sosiokulturelt betinget fenomen i samtidskulturen. Han tilfører en langsomhet til det som umiddelbart fremstår som et raskt konsumert og kommersielt billedspråk (lånt fra reklame, mote og film). Bildene motsetter seg en hurtig lesning, og holder betrakteren fast i en visuell søken som gradvis avdekker nye lag av både ubehag og velbehag.

Torbjørn Rødland (f. 1970, Stavanger), bor og arbeider i Los Angeles.

Til toppen