Søk
Utstillinger
Torbjørn Rødland Festspillutstillingen 2018 Torbjørn Rødland er valgt til Festspillutstiller i Bergen Kunsthall i 2018.
Rødland arbeider med fotografi og film, og er en av våre mest spennende kunstnere på den internasjonale samtidskunstscenen akkurat nå. Rødlands fotografier kombinerer mytologi, populærkultur og virkelighet. Hvert enkelt verk er en renskåren visuell komposisjon, der motivet ofte oppleves som umiddelbart kjent i sin behandling av visuelle troper og symbolske figurer fra samtidskulturen. Samtidig rommer bildene en særegen kompleksitet i mellomrommet mellom det konstruerte og det autentiske

Torbjørn Rødland er utdannet i Bergen og har i norsk sammenheng ofte vært knyttet til den såkalte Bergensskolen – en gruppe kunstnere med stor innflytelse på norsk kamerabasert kunst, som alle ble utdannet ved det nyopprettede Institutt for fotografi, ved Statens høgskole for kunsthåndverk og design i Bergen, på 1990-tallet. Siden midten av 90-tallet har Rødland hatt en vedvarende posisjon som en av Norges mest toneangivende kunstnere, og har de senere årene hatt en stadig sterkere tilstedeværelse på den internasjonale scenen, fra sin base i Los Angeles.

Rødland har de siste tiårene skapt en rekke ikoniske arbeider der kunstnerisk presisjon og analytisk stringens går hånd i hånd med en improviserende og taktil intensitet. Bildene til Rødland unnslipper språkets rekkevidde, der de navigerer mellom ulike fortolkningsrammer og mulige lesninger. I sin praksis undersøker han fotografiet både som fysisk medium, som et nærmest manipulativt medium for formidling av emosjoner, og som et sosiokulturelt betinget fenomen i samtidskulturen.

Noe av grunnen til at man umiddelbart gjenkjenner et verk av Rødland er hans særegne kombinasjon av det intuitive og det intellektuelle. På den ene siden spiller bildene på den rent sensoriske opplevelsen, hvor sammensatte følelser av både glede og ubehag vaker like under den estetiserte overflaten. Samtidig er arbeidene presise undersøkelser av fotografiet som medium, der relasjonen mellom motivet, lyset, filmen og den kjemiske fremkallingen inngår i et uløselig samspill. I et postmedialt kunstfelt, hvor majoriteten av samtidens billedproduksjon baserer seg på digital teknologi, bruker Rødland bevisst det analoge fotografiet som et medium hvor en teknologisk sårbarhet kan ivaretas.

Utstillingen vil bestå av nye arbeider produsert spesielt for Festspillutstillingen.
 
Torbjørn Rødland (f. 1970, Stavanger) er utdannet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og bor og arbeider i Los Angeles, USA, og Oslo. Han har hatt en rekke større separatutstillinger de senere årene, blant annet ved Henie Onstad Kunstsenter (Oslo), Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Contemporary Art Museum St Louis og P.S.1 Contemporary Art Center (New York). Høsten 2017 åpner han en separatutstilling ved Serpentine Gallery i London.

Festspillutstillingen har vært produsert i Bergen Kunsthall siden 1953 og løfter hvert år frem en norsk samtidskunstner. Utstillingen har befestet seg som en av Norges viktigste separatutstillinger.

Til toppen